Презентація "Теорія ймовірностей"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Теорія ймовірностей"
Слайд #1
Теорія ймовірностей
Підготувала учиниця 11-і класу
Білокінь Анастасія


Слайд #2
Теорія ймовірностей — розділ математики, що вивчає закономірності випадкових явищ: випадкові події, випадкові величини, їхні функції, властивості й операції над ними. 


Слайд #3
Математичним апаратом теорії ймовірностей є комбінаторика та теорія міри.
Теорія ймовірностей виникла і спершу розвивалася як прикладна дисципліна (зокрема, для розрахунків в азартних іграх).


Слайд #4
зміст
  
Історія
Основні положення
Теми теорії ймовірностей
Кобінаторика


Слайд #5
Виникнення теорії ймовірностей як науки відносять до середніх століть і першим спробам математичного аналізу азартних ігор. Спочатку її основні поняття не мали строго математичного вигляду, до них можна було ставитися як до деяких емпіричних фактів, властивостей реальних подій.
Історіявиникнення


Слайд #6
Найранніші праці в галузі теорії ймовірностей належать до XVII століття. Досліджуючи прогнозування виграшу в азартних іграх, Блез Паскаль і П'єр Ферма відкрили перші ймовірнісні залежності, що виникають під час кидання гральних кубиків.


Слайд #7
Справжню наукову основу теорії ймовірностей заклав великий математик Якоб Бернуллі . Його праця «Мистецтва припущень» стала першим ґрунтовним трактатом з теорії ймовірностей.
А сформульований Бернуллі закон великих чисел дав можливість встановити зв'язок між імовірністю будь-якої випадкової події та частотою її появи, яка спостерігається безпосередньо з досвіду.


Слайд #8
Основні положення
Під випробуванням мається на увазі здійснення запланованих дій і отримання результату за виконання певного комплексу умов S. При цьому припускається, що ці умови є фіксованими; вони або об'єктивно існують, або створюються штучно й можуть бути відтворені необмежену кількість разів.


Слайд #9
Прикладами випробування: виготовлення деталі або виробу, кидання монети або грального кубика, розігрування лотереї, проведення аукціону.


Слайд #10
Результатом випробування є подія. Події поділяються на: правдиві (однозначно відбудуться), неможливі, випадкові, сумісні, несумісні. Позначаються великими латинськими літерами, наприклад, А, B, С.


Слайд #11
Основні об'єкти дослідження теорії ймовірностей:


Слайд #12
Кобінаторика
Комбінаторика — розділ математики, присвячений розв'язанню задач вибору та розташування елементів деякої, зазвичай, скінченної множини відповідно до заданих правил.


Слайд #13
На меті комбінаторного аналізу стоїть дослідження комбінаторних конфігурацій, алгоритмів їх побудови, оптимізація таких алгоритмів, а також розв'язання задач переліку.
Найпростішими прикладами комбінаторних конфігурацій є перестановки, розміщення, комбінація та розбиття.
Назад


Слайд #14
Відео 