Презентація "Османська імперія"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Османська імперія"
Слайд #1
Політичний, соціально – економічний і культурний розвиток країн Заходу та Сходу на початку Нового часу
ЗАХІД
СХІД
Господарство
Основою економіки була приватна власність
Головним власником була держава, яка визначала, що, скільки й кому має належати
Держава
Джерелом існування влади були податки;
Держави існували у формі станово – представницьких монархій.
Джерелом існування влади була рента, величина якої постійно змінювалася;
Влада мала деспотичний характер
Суспільство
У центрі уваги європейського розвитку була людина, її права та обов”язки, майно, життя та честь;
Існував поділ людей на стани, можна було перейди до іншого стану;
Статус людини в суспільстві визначали наявність власності та її розмір
На першому місці завжди стояли інтереси держави і колективу;
Існував чіткий поділ людей на стани, перейти до іншого стану неможливо;
Статус людини визначала причетність до влади, вона й визначала обсяг доходів


Слайд #2
Політичний, соціально – економічний і культурний розвиток країн Заходу та Сходу на початку Нового часу
ЗАХІД
СХІД
Міста
Зазнали занепаду в період Середньовіччя;
У Нові часи перетворилися на центри ремесла і торгівлі
Занепаду не зазнали, залишалися адміністративними, релігійними центрами, місцем перебування правителів і чиновників.
Релігія
Основна релігія – християнство; боротьба між релігійної і світською владою
Існування трьох релігій – християнство, іслам, буддизм;
У залежності від релігії перебувала економіка, політика, суспільні зв”язки
Історичний розвиток
Зміни відбуваються швидко, розвиток науки і техніки, високий розвиток культури
Зміни відбуваються повільно, створені високорозвинена культура й освіта


Слайд #3
Османська імперія


Слайд #4
Завдання уроку
Ознайомитися з особливостями соціально – економічного, політичного й духовного розвитку Османської імперії та Персії;
Охарактеризувати державу турків – османів як військово – деспотичну імперію;
Вчитися аналізувати й узагальнювати історичні явища;
Цікавитися історією східних цивілізацій


Слайд #5
План вивчення
Війни Османської імперії.
Боротьба народів проти турецьких завойовників.
Економічне та соціально – політичне становище держави.
Розвиток турецької культури.
Перське царство.


Слайд #6
Опорні поняття і дати
Опорні поняття:
Деспотія;


Слайд #7
Державна символіка Османської імперії
Девіз
دولت ابد مدت
Devlet-i Ebed-müddet
("Вічна держава")


Слайд #8
Війни Османської імперії
Період правління Селіма І Грізного ( 1512 – 1520 рр.) – період найбільшої військової та політичної могутності. Приєднав Азербайджан, частину Вірменії, Грузії, Дагестан, Курдистан, Сирію, Єгипет
Воїни іслама знищують невірних.
Мініатюра 12 ст.


Слайд #9
Війни Османської імперії
Період правління Сулеймана І Пишного ( 1520 – 1566рр.)– період найвищого розквіту Османської імперії. Приєднання Барки, Месопотамії, частини Угорщини, Алжиру, Тріполітанії.
Чисельність армії становила 200 тис.чол.
Поразки Османської імперії у війні з Австрією ( 1528р.).
Початок занепаду імперії.
Дружиною Сулеймана І була українка РОКСОЛАНА.
Сулейман І Пишний


Слайд #10


Слайд #11
Військовий занепад Османської імперії
1571 р. – поразка турецького флоту у битві при Лепанто.
1683 р – поразка турецької армії під командуванням султана Мохаммеда IV під Віднем.
Поразка Османської імперії в російсько – турецьких війнах 1768 – 1774 та 1787 – 1791 роках
Мохаммед ІІ


Слайд #12
Боротьба народів проти турецьких завойовників.
Які причини розгортання національно – визвольного руху на завойованих турками територіях?
Який рух набув поширення в Болгарії та Сербії?
Яке значення боротьби підкорених народів проти турків?


Слайд #13
Економічне та соціально – політичне становище держави.
Була військово – деспотичною імперією;
Султан одночасно був главою держави і церкви;
Територія поділялася на провінції, начальники яких виконували одночасно цивільні та військові функції;
Основу економіки становили землеробство, скотарство та військові грабунки;
Населення сплачувало величезні податки;
Закони були надзвичайно жорстокими;
Основу турецького війська складали яничари;
На завойованих територіях розгортався визвольний рух пригноблених народів.


Слайд #14
Причини занепаду Османської імперії
Зменшення надходження прибутків
Постійне збільшення податків
Перехід землі у приватну власність феодалів
Переміщення торгових шляхів в Європу
?


Слайд #15
Розвиток турецької культури.
XV - кінець XVI ст. – період піднесення культури.
XVII ст. – період занепаду культури.
Негативний вплив на розвиток культури мала релігія – іслам.
Найбільшого розвитку в галузі культури досягли література ( Мояла Махмуд, Ільяс Ревані, Ахмед Недім, Лямі), образотворче мистецтво, архітектура ( Коджа Сіман )


Слайд #16
Перське царство.
На основі п.5 § 27 визначте:
Які галузі господарства розвивалися в Персії?
Яка династія правила Персією?
Якою була політика Ісмаїла та його наступників?
Яким було становище Персії за часів правління Аббаса І?
Якими були причини занепаду Персії на початку XVII століття?
Аббас I в бою.
Мініатюра 17 ст.


Слайд #17


Слайд #18
Закріплення
Які причини піднесення Османської імперії та Перського царства?
Які спільні причини занепаду Османської імперії та Перського царства?