Презентація "Початок революції в Франції"

+8
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Початок революції в Франції"
Слайд #1


Слайд #2
Тема 1. Велика французька революція кінця XVIII століття. Європа в
період наполеонівських війн.
Урок 1. Початок революції у Франції.
Урок 2. Встановлення республіки.
Урок 3. Франція в період Консульства й Імперії.
Урок 4. Падіння першої імперії у Франції.
Урок 5. Урок узагальнення.


Слайд #3
Початок революції у Франції


Слайд #4
Завдання уроку
Визначити основні причини французької революції;
Познайомитися з основними подіями революції;
Вчитися встановлювати причинно – наслідкові зв»язки, працювати з матеріалами підручника;
Зрозуміти роль особистостей на розвиток подій.


Слайд #5
Опорні поняття і дати
Опорні поняття:
Революція;
Генеральні штати;
Стани;
Конституція;
Декларація прав людини і громадянина;
Якобінці;
Гора;
Жирондисти.
Опорні дати:
17 липня 1789 р. – початок революції у Франції;
26 серпня 1789 р. – Декларація прав людини і громадянина;
3 вересня 1791 р. – прийняття Конституції у Франції


Слайд #6
План
Франція наприкінці XVIII століття.
Французьке Просвітництво. Причини революції
Початок революції. Законодавча діяльність Установчих зборів.
Конституція 1791 року.


Слайд #7
Революція – докорінна зміна соціально – економічного та політичного ладу в країні.
Для того, щоб назвати причини революції, визначіть сфери життя французького суспільства які необхідно розглянути на уроці.
Розвиток економіки
Суспільний розвиток
Політичний розвиток
Духовний розвиток


Слайд #8
Актуалізація опорних знань
Якими були характерні риси соціально – економічного розвитку Франції у XVIII столітті?
Які стани існували у Франції? Яким було їхнє становище?
Що таке Просвітництво?
Якими були погляди просвітителів на суспільство й державу?


Слайд #9
Стани у Франції
Духовенство ( 130 тис.чол.)
Дворянство ( 350 тис. чол.)
ІІІ стан ( селяни, буржуазія, наймані робітники, торгівці, банкіри, лікарі, вчителі)
( 24,5 млн.чол.)
Як карикатура розкриває становище станів у Франції?


Слайд #10
Криза феодально – абсолютистського ладу
Людовік XVI разом з дружиною Марією – Антуанеттою витрачали величезні кошти на утримання двору.
Держава вела безперервні війни.
Франція перетворилася на країну банкрота.
Королівська влада гальмувала подальший розвиток Франції.
Неврожай 1788 року спричинив загрозу голоду в країні.


Слайд #11
Французькі просвітителі
Просвітництво – ідейна течія та суспільний рух ІІ половини XVII - XVIII століття у країнах Європи й Америки, яка проголошувала:
«царство розуму», заснованого на «природній рівності»;
політичну свободу й громадянську рівність
поширення знань у народі
Ж.-Ж.Руссо
Вольтер
Монтеск»є


Слайд #12
Причини революції
Панування феодальних відносин у сільському господарстві перешкоджали його розвитку і приводили до зубожіння селянства.
Панування феодальних відносин перешкоджало розвитку мануфактурного виробництва.
Розвитку торгівлі заважали численні внутрішні митні кордони.
Абсолютистська монархія у Франції знаходилася в стадії гострої кризи.
Переважна більшість населення Франції не мала ніяких прав. Буржуазія прагнула політичної влади.
Французькі просвітителі сприяли формуванню передових поглядів на життя суспільства на принципах БРАТЕРСТВА, РІВНОСТІ, СПРАВЕДЛИВОСТІ.


Слайд #13
Події, що передували революції
5 травня 1789 р. – скликання Генеральних штатів для запровадження нових податків.
17 червня 1789 р. – представники третього стану проголосили себе Національними зборами.
9 липня 1789 р. – Національні збори оголосили себе Установчими зборами.
Король стягнув до Парижа війська.
Засідання Установчих зборів


Слайд #14
Початок революції
13 липня 1789 р. – створено Паризький комітет, який взяв повноту влади у столиці.
Почалося формування загонів Національної гвардії.
14 липня 1789 р. – штурм Бастилії – початок французької революції.


Слайд #15


Слайд #16
Скасування феодального ладу
Влада опинилася в руках великої буржуазії.
Муніципальні революції.
Селянський рух.
4 серпня 1789 року Установчі збори проголосили про скасування феодального ладу.


Слайд #17
Декларація прав людини і громадянина
26 серпня 1789 р. прийняття «Декларації прав людини і громадянина».
На основі витягу із «Декларації прав людини і громадянина» ( с.22 підручника» визначте:
1. Які права Декларація відносить до природних і невід»ємних прав людини?
2. Чи є принципи Декларації актуальними сьогодні?


Слайд #18
Подальший розвиток революції в 1789 – 1791 рр.
Опрацювати матеріал підручника п.5 ( с.22 – 23) і визначте:
В чому виявилося подальше загострення ситуації в країні?
Які політичні клуби виникли у Франції?
Які закони були здійснені Установчими зборами?
Як змінилася економічна, політична система в країні?


Слайд #19
Конституція 1791 року
3 вересня 1791 року прийнято Конституції Франції.
В основу Конституції були покладені ідеї Декларації прав людини і громадянина.
Франція стала конституційною монархією.
Конституція Франції закріпила закони, прийняті Установчими зборами у 1789 – 1791 роках.


Слайд #20
ЗАКОНОДАВЧІ ЗБОРИ
( парламент)
Виконавча влада
( король та призначені ним міністри )
«Ліві»
якобінці
жирондисти
Монтаньяри
(«Гора»)
Центр
Праві


Слайд #21
Закріплення
Чи дійсно у Франції була неминучою революція?
Як ви вважаєте, після проголошення Конституції революція у Франції завершиться? Аргументуйте свою відповідь.