Презентація "Локальна мережа"

+16
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Локальна мережа"
Слайд #1
Поняття про глобальну та локальну мережі. Види мереж. Локальна мережа


Слайд #2
Комп'ютерна мережа
- це об'єднання комп'ютерів для обміну інформацією та спільного використання ресурсів (принтерів, сканерів, модему, дискового простору…)


Слайд #3
Залежно від відстані виділяють:
Локальні мережі – об'єднання комп'ютерів, що розміщені на невеликих відстанях один від одного (LAN).
Регіональна (міська) мережа – об'єднання комп'ютерів і локальних мереж для розв'язання загальних потреб регіонального масштабу (MAN).
Корпоративні мережі - об'єднання комп'ютерів і локальних мереж в межах корпорації.
Глобальні мережі - об'єднання комп'ютерів і локальних мереж, розташованих на великих відстанях один від одного для спільного використання світових інформаційних ресурсів (WAN)


Слайд #4
Локальні мережі за способом взаємодії поділяються на:
Однорангові
Мережі з виділеним сервером


Слайд #5
Однорангова локальна мережа
Всі комп'ютери рівноправні. Загальні пристрої можуть бути підключеними до будь-якого комп'ютера в мережі


Слайд #6
Мережа з виділеним сервером
Структура мережі


Слайд #7
Мережа з виділеним сервером
Сервер (server – обслуговуючий пристрій) – комп'ютер, що надає свої ресурси іншим абонентам мережі, але не використовує їхні ресурси.
В сервері встановлюється потужний процесор, велика оперативна та дискова пам’ять, зберігається основна частина програмного забезпечення та даних мережі, якими можуть скористатися клієнти мережі


Слайд #8
Мережа з виділеним сервером
Клієнт – абонент мережі, який лише використовує мережні ресурси, але свої ресурси в мережу не віддає. Його ще називають робочою станцією.


Слайд #9
Топологія мережі – спосіб з'єднання комп'ютерів у мережу, а правила обміну даними між ними називають протоколами


Слайд #10
Типи топологій
Шина – усі комп'ютери мережі паралельно під'єднанні до однієї лінії зв'язку. Кожен комп'ютер одночасно передає інформацію іншим комп'ютерам.


Слайд #11
Типи топологій
Зірка – топологія, за якої комп'ютери з'єднані між собою не безпосередньо, а через спеціальний пристрій – концентратор (хаб).


Слайд #12
Типи топологій
Кільце – комп'ютери послідовно з'єднані в кільце. Інформація передається тільки в одному напрямку (до наступного комп'ютера)


Слайд #13
Компоненти локальних мереж
В кожний ПК необхідно встановити мережну плату і з'єднати всі комп'ютери за допомогою спеціального кабелю


Слайд #14
Компоненти локальних мереж
Якщо компонент встановлений на системній платі, то окрема мережна карта не потрібна. В цьому випадку гніздо для мережного кабелю знаходиться на задній стінці системного блоку


Слайд #15
Компоненти локальних мережКабелі
Вита пара – найдешевший тип кабелю. Швидкість передачі даних 0.25-1Мбіт/с
Коаксіальний – швидкість передачі даних 10-50 Мбіт/с
Оптоволоконний – швидкість передачі даних до 50 Мбіт/с


Слайд #16
Компоненти локальних мережКонцентратор (HUB або SWITCH)
Використовується для з'єднання комп'ютерів в мережі.
Може мати різну кількість портів підключення (від 8 до 32)


Слайд #17
У мережі відбувається багато операцій, що забезпечують передачу даних від одного комп'ютера до іншого
Протокол – набір правил обміну інформацією між комп'ютерами, встановленим за домовленістю


Слайд #18
Типи протоколів
TCP/IP – протокол, створений для глобальних мереж, що керує передачею даних між мережами різної конфігурації та технології
IPX/SPX – базовий протокол для мереж, що використовують служби Microsoft


Слайд #19
Класифікація протоколів
Прикладні – забезпечують взаємодію прикладних програм та обмін даними різних форматів між ними.
http – протокол передачі гіпертексту
ftp – протокол передачі файлів
smtp – протокол відправки електронних листів
pop3 – протокол одержання листів
Транспортні – підтримують сеанси зв'язку між ПК та гарантують надійний обмін даними між ними.
Міжпредметні – забезпечують передачу інформації між ПК в глобальних мережах.
Мережні – забезпечують послуги зв'язку в локальних мережах.


Слайд #20
Для організації локальної мережі необхідно:
Визначити назву Робочої групи
Надати кожному комп'ютеру в локальній мережі унікальне ім'я та ІР-адресу


Слайд #21
Робочі групи – формальні групи, що мають певну назву, до складу яких входять кілька клієнтів однорангової локальної мережі, що об'єдналися для виконання певного комплексу завдань
IP-адреса – унікальний ідентифікатор пристрою (зазвичай ПК), підключеного до локальної мережі або мережі Інтернет.


Слайд #22
Режими доступу до ресурсів
Визначає для кожного користувача або для всієї робочої групи мережний адміністратор – людина, що відповідає за роботу мережі, забезпечує та контролює фізичний зв’язок між ПК, налаштовує мережне обладнання, визначає можливості користувачів використовувати ресурси мережі та програм.


Слайд #23
Режими доступу до ресурсів
Це вікно використовується для встановлення рівня доступу до локальних ресурсів ПК.
(КМ диска або папки - Властивості)


Слайд #24
Режими доступу до ресурсів
Локальний ресурс. Забороняється доступ до ресурсів ПК користувачам мережі. Для забезпечення доступності локальних ресурсів потрібно встановити перемикач в положення Загальний ресурс.
Загальний ресурс. Дозволяє використовувати ресурси ПК користувачам мережі. Для цього необхідно дозволити відкриття загального доступу до папки. При цьому необхідно визначити рівень доступу.


Слайд #25
Рівні доступу до ресурсів
Тільки читання – дозволяє користувачам мережі відкривати або копіювати файли та папки.
Повний доступ – дозволяє користувачам мережі виконувати всі операції над файлами та папками.
Доступ, що визначається паролем – забезпечує різним категоріям користувачів різні рівні доступу.