Презентація "Структура програми"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Структура програми"
Слайд #1
Структура програми.Вказівки введення, виведення


Слайд #2
Структура програми:
Program <ім'я програми>;
Uses <опис імен використовуваних бібліотечних модулів>;
Label <розділ опису міток>;
Const <розділ опису сталих величин>;
Type <розділ опису типів>;
Var <розділ опису змінних>
Procedure або Function <розділ підпрограм>;
Begin
<розділ операторів> - тіло програми
End.


Слайд #3
Розділ Uses
Складається із зарезервованого слова Uses і списку імен стандартних бібліотечних модулів.
Формат опису:
Uses <ім'я1>, <ім'я2>, …;
Приклади модулів:
CRT – містить засоби керування монітором у текстовому режимі, клавіатурою та звуковими ефектами;
GRAPH – містить пакет графічних засобів, що забезпечують ефективну роботу з екраном монітора у графічному режимі.


Слайд #4
Оператор присвоєння
Команда присвоєння призначена для надання значення змінній.
Цю дію позначають :=.
Наприклад, а:=12.
Формат запису:
<ім'я змінної>:= <вираз>


Слайд #5
Процедура введення
Надавати значення змінних можна двома способами:
За допомогою оператора присвоєння :=
За допомогою процедури введення даних з клавіатури:
Формат опису
read (<змінна1>, <змінна2>,…, <змінна N>);
Або
readln (<змінна1>, <змінна2>,…, <змінна N>);
Наприклад:
read (a,b);


Слайд #6
Процедура виведення
Для виведення на екран повідомлень та результатів обчислень використовується команда write або writeln.
Формат запису:
write (<‘Текстова підказка’, змінна:n:m>);
Або
writeln (<‘Текстова підказка’, змінна:n:m>);
Наприклад,
write (‘a=’,a:3:2);
Або без форматування:
write (‘a=’,a:3:2);


Слайд #7
Програма знаходження довжини кола за радіусом r:
Program Dovgina_kola; {описова частина}
Uses crt;
Const pi=3.14;
Var r,l:real;
Begin {виконавча частина}
Clrscr;
Writeln(‘r=’);
Readln (r);
L:=2*pi*r;
Write (‘Dovgina l=’,l);
End.


Слайд #8
Вправи на закріплення
Що з'явиться на екрані після виконання процедури
writeln (‘Suma C=’, s:6:1),
якщо змінна С має значення 3.524:
Suma C= 3.5
Suma C= 3.52
Suma C= 3.524
3.5
3.5 C=.
2. Які оператори присвоювання є правильними:
a) a:=c; b) a:T+X
c) C:=C+2 d) 2*c:=a+c+5
3. Які записи процедури виведення даних є правильними:
a) Writeln (x+y:5:2) b) writeln (x; y; z)
c) Write (‘Answer’, s) d) writeln a, b, c
4. Який запис процедури введення є неправильним:
a) Readln (x, r, t) b) readln (a+b, c)
c) Read (a; b; c) d) readln [x, y, z]