Презентація "HTML Перші кроки"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "HTML Перші кроки"
Слайд #1
HTML
Перші кроки.
© М.Е.Макарова http://uchinfo.com.ua
Переклад: І.В.Здор’єва
http://innazdor.ucoz.ua/


Слайд #2
Hyper
Text
Markup
Language
Мова розмітки гіпертексту


Слайд #3
Мета уроку:
Познайомитися зі структурою WEB-документу.
Вивчити основні команди форматування WEB-документу.
Отримати знання як створювати найпростіші WEB-документи.
Отримати практичні навики їх створення.


Слайд #4
Знайомство з мовою HTML
Гіпертекст – це електронний документ, що містить гіперпосилання на інші документи.
Гіпертекстовий документ призначений для виведення інформації на екран комп'ютера.
Гіпертекстова технологія – це технологія, що базується на використанні гіпертекстових документів. Її застосовують у комп'ютерних енциклопедіях і навчальних програмах, прикладних програмах для роботи з довідковою інформацією й для організації доступу до інформації в WWW, тобто при роботі з WEB-документами.
WEB-документ – це текст, написаний мовою HTML або іншою, що призначений для перегляду електронної інформації на екрані комп'ютера за допомогою програми-браузера.


Слайд #5
Так як WEB-документ призначений для перегляду його на комп'ютері, то бажано, щоб він містився цілком на екрані. Тому WEB-документи називають ще WEB-сторінками.
Кілька WEB-сторінок на одну тему називають WEB-вузлом або WEB-сайтом.
WEB-сайти створюють WEB-дизайнери.
WEB-дизайн - це сукупність правил і рекомендацій, якими повинні керуватися автори, щоб їхні сайти були інформативними й виглядали привабливо.


Слайд #6
Команди мови HTML називаються теги й вони записуються в < >. Більшість тегів – парні …
Документ HTML має три структурних типи вмісту:
Теги – команди в < >.
Коментарі - пояснення до документа. Вони допомагають розібратися в його змісті .
Текст – те, що користувач бачить на екрані браузера.
Мультимедійні елементи - картинки, звук, відео - не є частиною HTML-документа й зберігаються в окремих файлах. HTML-документ містить тільки посилання на ці файли у вигляді тегів.


Слайд #7
теги і атрибути
Кожний тег складається з імені тегу, за яким може йти список атрибутів (параметрів)


Атрибути відділяються від імені тегу й друг від друга пропусками. Значення атрибута пишеться після знака рівності. Якщо значення складається з одного слова або цифри, то його можна писати без лапок. Для значень із декількох слів лапки обов'язкові ( “ ).
Тег з усіма атрибутами бажано розташовувати на одному рядку.
Для більшості тегів потрібний закриваючий тег:


Слайд #8


Мій перший крок


Привіт, це моя перша сторінка!


Радий вітати!


Структура HTML-документа
Привіт, це моя перша сторінка!
Радий вітати!


Слайд #9
Заголовок документу – теги и <br> Тег <Head>…</Head>містить у собі теги заголовка.<br> Тег <Title>…містить слова, які з'являються в рядку заголовка браузера


Мій перший крок

2. Додаткові теги заголовка:
- містить додаткові дані про документ, використовувані пошуковими серверами;
і - визначають базову адресу документа й деякі інші


Слайд #10
Тіло документу – тег
Все, що знаходиться між і , називається вмістом тіла документу.
Тег може містити 3 групи параметрів:
Керування зовнішнім виглядом документу.
Атрибути програмування.
Атрибути ссилок и ідентифікації.


Слайд #11
Параметри тегу
Bgcolor – змінює колір тла. Колір задається словом або кодом RGB


Text – задає колір тексту.

Background – поміщає як тло зображення з файлу з картинкою.

Bgproperties = “fixed” – фоновий малюнок не прокручується разом зі сторінкою.
Link – задає колір гіперпосилань, за якими користувач ще «не ходив».
Vlink – задає колір гіперпосилань.
Alink – колір активного гіперпосилання (під курсором мишки під час натискання)


Слайд #12
Оформлення тексту Заголовки
Існує 6 рівнів заголовків:

. . .

, …,
. . .

Атрибут – align – вирівнювання
Значення: Left (за замовчуванням)
Right Centr

Title 1


Title 2


Title 3


Title 4


Title 5

Title 6Слайд #13
Абзаци
Тег

показує початок нового абзацу и вставляє порожній рядок перед абзацем. Атрибут align.
Тег
- розриває рядок. Використовується для запису текстів віршів та пісень.
Атрибут clear дозволяє продовжити слідування тексту після (нижче) малюнка або таблиці. Значення left, right, all - продовжують виведення тексту там, де указаний в атрибуті край чи обидва краї вільні від таблиць та малюнків. Цей атрибут має зміст тільки з вирівняними вліво або вправо малюнками або таблицями.Слайд #14
Точні інтервали
Тег створює область, в якій текст не розбивається на рядки.
Тег використовується разом з і показує браузеру місце де, якщо необхідно, можна розірвати рядок.
Тег
виділяє частину початкового тексту, який повинен відображатися «як є» - з тими же відступами та розбиттям на рядки. Використовується для запису текстів програм. Всередині цього тегу можуть знаходитися гіперпосилання, картинки и т.д.
Тег
- зміст вирівнює по центру – текст, малюнки, таблиці. Аналог атрибуту align=center


Слайд #15
Фізкультхвилинка


Слайд #16
Фізичне і логічне форматування тексту
Фізична розмітка документу – це явна вказівка браузеру, який повинен мати вигляд той чи інший фрагмент тексту – розмір шрифту, курсив та т.д.
Логічна розмітка враховує зміст виділеного фрагменту – цитата, відомості про автора і т.д.
Сучасні стандарти мови HTML радять використовувати наскільки можливо логічну розмітку, хоча фізичне форматування ще ніхто не відміняв.


Слайд #17
теги фізичних стилів

Напівжирний шрифт

Збільшенний шрифт

Курсив

Зменшенний шрифт

Підкреслення

Верхній індекс

Закресленний шрифт

Нижній індекс

Стиль друкарської машинки

Мигаючий текст
(в Internet Explorer)
Можна комбінувати теги стилів:
Напівжирний курсив


Слайд #18
Зміна шрифту
тег - змінює розмір, колір та стиль тексту.
Атрибути:
size - розмір шрифту 1-7. По-замовченню size=3
Розмір змінюється на 20%: 4 розмір більше 3 на 20%,
5 розмір більше 4 на 20%
size=4 – абсолютний розмір,
size= +1 – відносний (на 1 більше, чим базовий розмір шрифту)
color - колір тексту,
face - назва шрифту
face="Comic Sans MS, Courier New”


Слайд #19


Мій другий крок


Це звичайний шрифтЦе змінений шрифт


Це знову звичайний шрифтСлайд #20
теги логічних стилів

Аббревіатура

Скорочення, напр., HTML

Бібліографічна ссилка, вик. для запису назви книг і інш. (курсив)

Текст с «буквальним» змістом

Для текстів програм

Для імен змінних

Візуальне виділення (курсив)

Логічне виділення (напівжирний)

Для спеціальних термінів

Для технічних термінів

Блок цитат (атрибут cite=“URL” - джерело цитати)

Адреса (курсив)


Слайд #21
Теги логічного та фізичного форматування можуть комбінуватися друг с другом та с тегами установки інтервалів.


Слайд #22
Створення WEB-сторінок в Блокноті.
В своїй папці створити окрему папку для файлів сайту.
Відкрити програму БЛОКНОТ.
Написати в ній html-код WEB-сторінки.
Зберегти цей текст в цій папці під любим именем з розширенням .html.
Перейти в цю папку.
Документ повинен мати значок або
Відкрити цей документ. (Відкриється програма-браузер).
Якщо потрібно внести зміни в документ, то виконати команду ВИДПросмотр HTML-кода . Текст WEB-сторінки відкриється в Блокноті.
Внести в текст зміни. Зберегти його (Ctrl+S), перейти в програму-браузер и натиснути клавішу ОБНОВИТЬ. (F1)


Слайд #23
Підсумки уроку:
Познайомилися зі структурою та основними командами форматування WEB-документу.
Узнали, як створювати найпростіші WEB-документи.


Слайд #24
Завдання на урок:
Створити дві WEB-сторінки на довільну тему
1.На першій використати фізичні стилі форматування (шрифт, курсив и т.п.), фон зробити кольоровим.
2. На другій використати логічні стилі форматування. В якості фону використати малюнок з файлу.


Слайд #25
Домашнє завдання