Презентація "Повторюємо HTML"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Повторюємо HTML"
Слайд #1
Повторюємо HTML


Слайд #2
< HTML>
< HEAD>
{ заголовок сторінки }


{ тіло сторінки }Слайд #3
Спеціальний символ
Призначення
<
Знак «менше»
>
Знак «більше»
©
Знак copyright
&
Амперсанд &
"
Знак «лапки»


Слайд #4
Атрибути
BACKGROUND="URL" — замість URL вказуємо адресу малюнка,
який має бути тлом для сторінки;
BGC0L0R=“black” — задає колір, який має бути фоновим
для документа;
ТЕХТ=“white” — задає колір тексту;
LINK=“значення” — визначає колір гіперпосилань у документі;
ALINK=“значення” — задає колір гіперпосилань під час клацання;
VLINK=“значення” — задає колір переглянутих гіперпосилань.


Слайд #5
<Р> абзац

розрив рядка

горизонтальна лінія


Слайд #6
Горизонтальні лінії

Атрибут
Призначення
ALIGN
Вирівнювання має значення LEFT, CENTER, RIGHT
WIDTH
Встановлює довжину лінії у пікселях або у процентах від ширини вікна браузера %
SIZE
Встановлює ширину линії в пікселях
COLOR
Встановлює колір лінії


Слайд #7
Заголовки
Позначаються тегами від <Н1>... до <Н6>....
На екрані ці заголовки відображаються різними шрифтами (зазвичай напівжирними).


Слайд #8
Атрибути


Слайд #9

Рухомий рядок — вони додають до веб-сторінки ≪рухомий рядок≫ із тексту, розташованого між ними.

Слайд #10
Списки
  и
нумерований список
Атрибути

 1. місце позначки
  Значення
  Функція
  A
  A,B,C...
  a
  a,b,c...
  I
  I,II,III...
  i
  i,ii,iii...
  1
  1,2,3...використовуються за замовчуванням


Слайд #11
Марковані списки


 • Атрибут TYPE

   TYPE
   disc (коло залите – за замовчуванням),
   circle (коло),
   square (квадрат).

   • Программирование
   • Алгоритмизация
   • Проектирование


 • Слайд #12
  Таблиці

  ... рядок
  ... стовпчик
  об’єднання суміжних рядків
  об’єднання суміжних стовпців


  Слайд #13
  Атрибути тегів таблиць
  Ширина таблиці - WIDTH у тегу ,
  Ширина комірки — WIDTH у тегу ; ,

  Ширину таблиці можна визначати як у пікселах, так і у відсотках від ширини вікна, а комірки — у пікселах або у відсотках від ширини таблиці.
  Класи 10-A
  10-B


  Слайд #14
  Вирівнювання у таблицяхатрибут ALIGN center, right, left або justify

  Вертикальне вирівнювання задають у тегах
  за допомогою атрибута VALIGN, який може набувати значень top,bottom та middle (за верхнім та нижнім краєм і по центру)

  Слайд #15
  Колірне оформлення таблиць атрибут BGCOLOR
  Колір для всієї таблиці

  Колір в одному рядку

  Колір окремої комірки


  Слайд #16
  Гіперпосилання
  фрагмент документа
  Ссылка
  Гіперпосилання на зображенні

  Гіперпосилання у межах одного документу
  текст - перехід до мітки в цьому документі
  - Мітка. Сюди браузер переходить по гіперпосиланням.
  Глава1

  Глава 2

  Глава 1

  Глава 2


  Слайд #18
  Фрейми
  Веб-сторінка сайту може містити кілька блоків або вікон, які називають фреймами, або кадрами.
  У кожному з них відображається свій HTML-документ.


  Слайд #19


  Слайд #20
  Для поділу екрана використовують теги фреймів і .

  поділ вікна на два горизонтальні фрейми

  поділ вікна на три вертикальні фрейми


  Слайд #21
  Атрибути
  SRC — задає ім'я файлу, що відображатиметься у фреймі;
  NAME — задає ім'я фрейму;
  SCROLLING — визначає наявність (значення yes) або відсутність (значення nо) смуг прокручування у вікні фрейму (за умовчанням — yes);
  NORESIZE — забороняє користувачу змінювати розміри фрейму;
  BORDER — визначає ширину розділювальної смуги між фреймами в пікселах;
  BORDERCOLOR — визначає колір розділювальної смуги між фреймами;