Презентація "Основи алгоритмізації"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Основи алгоритмізації"
Слайд #1
Основи алгоритмізації
Алгоритми. Типи алгоритмів.
Блок-схеми.
Запитання і завдання.


Слайд #2
Алгоритми.
Типи алгоритмів.


Слайд #3
- це закінчена
послідовність
команд для виконавця.

Алгоритм


Слайд #4
Кожний алгоритм призначений для визначеного виконавця.


Слайд #5
Виконавцем будемо називати людину, живе створіння чи автоматичний прилад, який здатен сприймати і виконувати команди.


Слайд #6
В алгоритмі команди записані одна за другою в визначеному порядку. Виконуються вони не обов’язково в тому ж порядку. В залежності від того, який порядок виконання команд, можна виділити три типи алгоритмів:
лінійні алгоритми
розгалужені алгоритми
алгоритми з повторенням


Слайд #7
Алгоритм вирішення задачі називаеться лінійним, якщо виконавець всі команди алгоритму виконує одну за другою в порядку їх запису.
1. Взяти ручку.
2. Зняти ковпачок.
3. Намалювати стрілку.


Слайд #8
Алгоритм називаеться розгалуженим, якщо після перевірки умови в різних ситуаціях виконуються один із двох різних наборів команд.
Идёт направо?
так
ні
Песнь заводит
Сказку говорит


Слайд #9
Циклічними алгоритмами називають алгоритми які містять команду повторення.
1.Доки фігура не зафарбована, повторювати:
2. Помістити прямокутник в фігуру.


Слайд #10
Условие понимается как вопрос на который исполнитель даёт один из двух ответов «да» или «нет».
Повторение - это набор команд, которые исполняются до тех пор, пока выполняется некоторое условие.


Слайд #11
БЛОК-СХЕМИ


Слайд #12
Лінійні алгоритми


Слайд #13
Разветвляющиеся алгоритмы


Слайд #14
Циклічні алгоритми


Слайд #15
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что такое алгоритм?
2. Перечислить типы алгоритмов.
3. Что такое «условие»?
4. Составить алгоритм действия лифта.
5. Нарисовать блок-схему.