Презентація "Математичні процесори"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Математичні процесори"
Слайд #1
МАТЕМАТИЧНІ ПРОЦЕСОРИ
.


Слайд #2
Процесор - виконує обчислення та керує роботою ЕОМ (Електронно-обчислювальна машина)
.


Слайд #3
Серед програмного забезпечення навчання математики важливе місце займають математичні процесори. Основні можливості цих прикладних програм:


Слайд #4
обчислення значень числових виразів;


Слайд #5
побудова графіків функцій заданих різними способами;


Слайд #6
трасування графіків (побудова таблиці значень функції на основі побудованого графіка;


Слайд #7
знаходження координат точок перетину графіків двох функцій на заданому проміжку;


Слайд #8
знаходження нулів і екстремумів функції на заданому проміжку;


Слайд #9
наближене знаходження розв’язків рівнянь та їх систем;


Слайд #10
графічне розв’язування нерівностей та їх систем;


Слайд #11
обчислення площ та об’ємів геометричних фігур


Слайд #12
Прикладами таких програм є GRAN, DG - Динамічна геометрія (рис. 1.3 а), Microsoft Mathematics (рис. 1.3 б), MathCad, EUREKA, MathLab, Марle, DERIVE, Advanced Grapher та інші.
.


Слайд #13
Одні з цих програм – це потужні системи комп’ютерної математики з великою кількістю функціональних можливостей, які розраховані на фахівців високої кваліфікації, інші мають значно менші можливості і можуть бути використані учнями середньої школи.


Слайд #14
Підготувала Прокопенко Анна