Презентація "Програми з розгалуженнями. Команда IF"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Програми з розгалуженнями. Команда IF"
Слайд #1
Програми з розгалуженнями.Команда IF
Підготувала Крилік Анастасія 7-Д


Слайд #2
План:
Неповне і повне розгалуження.
Складена команда. Приклади програм з розгалуженням.
Діапазонний (інтервальний) тип даних.
Оператор вибору case. Приклади.


Слайд #3
Неповне розгалуження
Реалізується за допомогою команди if (якщо):
if <логічний вираз> then <команда 1>;
Дія команди: якщо логічний вираз істинний, то виконується команда 1, інакше (якщо він хибний), то буде виконуватися команда, яка знаходиться за даною конструкцією.


Слайд #4
Блок-схема неповного розгалуження
Логічний вираз
команда 1


Слайд #5
Команда повного розгалуження
має вигляд:
if <логічний вираз> then <команда 1>
else <команда 2>;
Дія команди: якщо логічний вираз істинний, то виконується команда 1, якщо логічний вираз хибний – то команда 2.
Зауваження 1: перед словом else не ставиться крапка з комою.
Зауваження 2: команди 1 і 2 можуть бути простими або складеними.


Слайд #6
Блок-схема повного розгалуження
Логічний вираз
команда 1
команда 2


Слайд #7
Складена команда
Це конструкція, в якій декілька команд об’єднано в одну за допомогою службових слів begin та end (їх ще називають операторними дужками).
begin
<команда 1>;
<команда 2>;
..…………….
<команда n>
end;
Зауваження: запис begin end або ; ; називається порожньою командою.


Слайд #8
Загальний вигляд діапазону:
<перше значення>.. <останнє значення>;

Наприклад:
діапазон 6..9 містить числа 6, 7, 8, 9;
діапазон ‘a’..’d’ містить символи ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’.


Слайд #9
Оголошення діапазонного типу
Діапазонні змінні можна оголошувати у розділі var, не використовуючи типів char, integer, byte.
Наприклад,
var n, k: 1..9;
s: ‘a’..’c’;
Vik: 5..100;


Слайд #10
Наприклад, записати дані у вигляді діапазону
2, 3, 4, 5, 6;
121, 122, 123, 124;
‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘f’, ‘g’;
2..6;
121..124;
‘c’..’g’;


Слайд #11
Загальний вигляд команди вибору
case <вираз > of
<діапазон (список) значень 1>:<команда 1>;
< діапазон (список) значень 2>:< команда 2>;
…….................................................................
< діапазон (список) значень n>:< команда n>
else <команда (n+1)>
end;


Слайд #12
Вираз – це проста змінна цілого, символьного або логічного типу, але не дійсного типу і не типу string.
Діапазон (список) значень – сталі або діапазони, тип яких збігається з типом виразу. Якщо діапазон (інтервал) значень складається з декількох елементів, то вони перераховуються через кому.


Слайд #13
Складова частина
else <команда (n+1)> може бути відсутня – тоді матимемо коротку форму команди вибору case.


Слайд #14
Дія команди:
Якщо значення виразу збігається зі значенням з найближчого списку, то виконується відповідна команда, що записана після двокрапки, і на цьому виконання команди case закінчується.
Якщо ні, то виконується команда після слова else.