Презентація "Адсорбція"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Адсорбція"
Слайд #1


Слайд #2
Адсорбтив - газ або розчинена речовина.
Адсорбент - рідина або тверде тіло, що адсорбувало газ або розчинену речовину.
Адсорбцією називається концентрування газоподібної або розчиненої речовини на поверхні розділу фаз


Слайд #3
Вивчення адсорбції
Карл Шеєле
Товій Єгорович
Ловіц
Ніколо Теодор
де Соссюр


Слайд #4
Вивчення адсорбції
Джозайя Уіллард
Гіббс
Ірвінг Ленгмюр
Майкл Поляні


Слайд #5
Види адсорбції
Розрізняють фізичну, або ван-дер-ваальсову адсорбцію і хімічну адсорбцію, або хемосорбцію. У першому випадку адсорбційні сили мають ту ж природу, що і міжмолекулярні, або ван-дер-ваальсові , сили. Фізична адсорбція завжди зворотна. При хімічній адсорбції адсорбційні сили мають хімічну природу. Хемосорбція зазвичай незворотна.
 


Слайд #6
Адсорбенти
Деревне вугілля
Силікагель
Тваринне вугілля
(кісткове)


Слайд #7
Адсорбенти
Алюмогель
Активне вугілля


Слайд #8


Слайд #9
Хроматографія
На адсорбції речовин з розчинів заснований дуже важливий метод аналізу, запропонований в 1903 р. відомим російським вченим Михайлом Семеновичем Цвєтом, який розділив складний рослинний пігмент хлорофіл на складові частини. Такий метод аналізу був названий хроматографічним.


Слайд #10
Хроматографія хлорофілу
Перша стадія
Друга стадія
Третя стадія
Четверта стадія
П'ята стадія