Презентація "Будова речовини"

+7
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Будова речовини"
Слайд #1
Будова речовини
Чому всі тіла різні?


Слайд #2
Гіпотеза Демокріта
Демокріт вважав, що усі тіла складаються з атомів.
Атоми неподільні, їх не можливо знищити і вони знаходяться в безперервному русі.
Атоми безкінечно різноманітні, мають нерівності, якими зчіплюються один з одним, утворюючи всі матеріальні тіла.
В природі існують лише атоми та пустота.


Слайд #3
Молекули
Молекула – найменша частинка речовини, що має її основні хімічні властивості та складається з атомів.
Молекула солі – солена, молекула цукру – солодка.
Розміри атомів дуже малі і приблизно дорівнюють м.


Слайд #4
Розміри молекул
Молекула
0,0000003мм
Яблуко
61мм
Земна куля
12742 км


Слайд #5
Кількість молекул
В 1см³ повітря міститься
27000000000000000
молекул
1000000000
молекул за
секунду
Населення Землі
Куля (0,007мм)
з молекулами повітря
900 років


Слайд #6
Як побачити молекулу?
Побачити молекули можна за допомогою електронного мікроскопа.


Слайд #7
Молекула
Збільшення в
2000 раз
10000000 раз
Краплина води
Вода
Модель молекули
води


Слайд #8
Як добути молекулу із речовини?
З твердого тіла – механічним подрібненням.
Рідину можна розділити на краплі або пару.
Молекули газу можна отримати, створюючи розріджене середовище.


Слайд #9
Прості речовини
Простими називаються речовини, що складаються з одного виду атомів.
Озон
Кисень
Азот


Слайд #10
Складні речовини
Складними називаються речовини, які складаються з кількох різних атомів.
Вода
Терпінеол
Вуглекислий газ


Слайд #11
Молекули і речовини
Молекули однієї і тієї ж речовини в різних агрегатних станах однакові.
В різних агрегатних станах молекули
по – різному розміщені і між ними існують різні взаємодії.


Слайд #12
Молекули льоду, води, водяної пари


Слайд #13
Проміжки між молекулами
Між молекулами (атомами) існують проміжки.
Докази: зміна об’єму речовини та явище дифузії.
1 літр
спирту
1 літр
води
суміш
менше 2-х літров


Слайд #14
Атоми
Атом – це найменша частинка тіла. У перекладі з грецької atomos – “неподільний”.
Існують різні види атомів, які називають хімічними елементами і занесені до Періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва.


Слайд #15
Будова атома
Атом складається з позитивно зарядженого ядра, оточеного хмарою легких частинок – електронів, які мають негативний заряд.


Слайд #16
Цікаво
Станом на 2005 рік науці відомо лише 116 різних атомів.
Якщо розмір молекули збільшити до розмірів точки, то товщина людської волосини дорівнювала б 40 м, а людина, стоячи на поверхні Землі, впиралась би головою до Місяця.
Якщо забрати простір з усіх атомів людського тіла, то все, що залишиться зможе пролізти крізь вушко голки.
Якщо з дитячого гумового м’ячика наповненого воднем (масою 3г), кожну секунду випускати по 1 млн молекул. То знадобиться 30 млрд років.


Слайд #17
Визначення розмірів малих тіл методом рядів
Розмістити деяку кількість тіл одне біля одного в ряд.
Виміряти довжину ряду і розрахувати за формулою розмір "l" одного тіла.

N – кількість тіл в рядіL – довжина ряду


Слайд #18
Визначення діаметра проволки
40 витків
30 витків
100 витків