Презентація "Екологічні проблеми при переробці вуглеводнів"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Екологічні проблеми при переробці вуглеводнів"
Слайд #1
Екологічні проблеми при переробці вуглеводнів
Бондаренко Н. 11-А


Слайд #2
Головне питання
Як продукти переробки вуглеводнів впливають на навколишнє середовища?
Як запобігти негативних наслідків?


Слайд #3
Вступ
Життя людини повсякденно пов’язане зі спалюванням горючих речовин у побуті, на транспорті, у промисловості.
Охорона довкілля від забруднень під час переробки вуглеводневої сиро­вини - одна з необхідних умов сталого розвитку країни. 


Слайд #4


Слайд #5
Забруднення атмосфери
Однією з найбільших проблем навколишнього середовища є забруднення атмосфери.


Слайд #6
Вуглекислий газ СО2 утворюється в результаті спалювання вугілля, нафти, природнго газу, синтетичного палива. Це основна причина явища «парникового ефекту». У результаті неповного згорання виділяється також монооксид вуглецю СО – токсичний газ, що шкідливо впливає на серцево-судинну систему людини.


Слайд #7
Діоксид сірки SО2 – один із найтоксичніших газоподібних викидів. Найбільшу кількість сірки містять вугілля і важкі види нафтопродуктів.
За наявності кисню SO2 переходить у SO3 і, завдяки взаємодії з водою утворює сірчану кислоту.


Слайд #8
Оксиди азоту утворюються під час спалювання викопних видів палива, що містять азотні сполуки. Азот утворює із киснем ряд сполук (N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 і N2O5).
Оксиди азоту шкідливо впливають на здоров’я, зумовлюють утворення «парникового ефекту» і руйнацію озонового шару, спричиняють «вимирання лісів», «кислотні дощі» тощо.


Слайд #9
Озон О3 утворюється на великих висотах (приблизно 30 км) від взаємодії кисню О2 і ультрафіолетового випромінювання сонця, а також на низьких висотах – у результаті фотохімічних реакцій. Озон спричиняє «парниковий ефект», «вимирання лісів», негативно впливає на здоров’я людини.


Слайд #10
Метан СН4 утворюється в результаті розкладання органічних речовин, у процесі вуглевидобутку, нафто- і газовидобутку, газорозподілу і спалювання біомаси. Метан також є причиною виникнення «парникового ефекту».


Слайд #11


Слайд #12
Парниковий ефект
Парнико́вий ефе́кт — явище в атмосфері Землі та інших планет, при якому енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні, не може повернутися в космос, оскільки затримується молекулами різних газів, що призводить до підвищення температури поверхні.