Презентація "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини"

+10
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини"
Слайд #1
Презентація на тему“Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини”
Підготувала учениця 11-А класуВеличко Анастасія


Слайд #2
План презентації
Цікаво знати
Кам’яне вугілля
Охорона навколишньго середовища
Яким чином можна позбутися шкідливих забрудників, що утворюються в результаті використання палива і пального?
Запитання до презинтації


Слайд #3
Цікаво знати
Щорічно у світі спалюється майже 2,5 млрд тон нафто-продуктів і понад 20 млрд тон кам’яного вугілля.
За останні 50 років кисню було використано стільки ж, скільки за всю попередню історію людства.


Слайд #4
Кам’яне вугілля
Кам’яне вугілля, як і нафта, не індивідуальна речовина. До його складу входять вільний вуглець (до 10%), органічні речовини, що містять Карбон,Гідроген, Оксиген, Сульфур, Нітроген, мінеральні речовини (вони залишаються у вигляді шлаку після спалювання вугілля).


Слайд #5
Вам відомо, що вугілля використовується як паливо, але не меншого значення надається хімічній переробці вугілля з метою вилучення величезної кількості цінних речовин.
Унаслідок нагрівання до 10000С без доступу повітря вугілля перетворюється на кокс. Цей продукт на 96-98 % складається з вуглецю.Основна галузь його застосування – металургія.


Слайд #6
Разом із коксом утворюються коксовий газ і камяно-вугільна смола, що є багатим джерелом різноманітних речовин, - з неї їх виділено близько 500.Перегонкою і хімічною обробкою кам’яновугільної смоли добувають ароматичні вуглеводні: толуол, нафталін, феноли, інші цінні речовини.


Слайд #7
Кам’яновугільна смола і коксовий газ перероблюються на коксохімічних заводах.


Слайд #8
У розвитку синтетичної органічної хімії кам’яно-вугільна смола відіграла особливу роль. Як джерело хімічних сполук кам’яне вугілля почало використовуватись раніше, ніж нафта і природний газ. На основі продуктів, виділених із кам’яновугільної смоли, виникли цілі галузі хімічної промисловості – виробництво синтетичних барвників, лікарськихпрепаратів, засобів захисту рослин, вибухових речовин тощо.


Слайд #9
Кам’яно-вугільна смола виявилась доступною сировиною для виробництва всіх цих продуктів, що уможливило їх багатотоннажне виробництво. Отже,кам’яне вугілля – цінна хімічна сировина, яку вигідніше переробляти, ніжспалювати.


Слайд #10
Охорона навколишнього середовища.
Життя людини повсякденно пов’язане зі спалюванням горючих речовин у побуті, на транспорті, у промисловості. Крім користі застосування нафтопродуктів, вугілля і природного газу створює ряд проблем, негативних для розвитку цивілізації та загалом для виживання людства.


Слайд #11
Тепловий баланс нашої планети підтримується завдяки тому, що вуглекислий газ і вода, які містяться в атмосфері, поглинають енергію сонячного випромінювання (інфрачервону частину спектра), а потім пере випромінюютьїї. Таким чином на планеті зберігається тепло.
Поглинання і випромінювання енергії вуглекислим газом та іншими речовинами спричинює парниковий ефект. Отже, можна сказати, що ми живемо в умовах парникового ефекту, і це відповідає нормальному станові атмосфери, комфорту для нас. Проте посилення цього ефекту може мати згубні наслідки, а саме – глобальне підвищення температури й у зв’язку з цим – зміну клімату.


Слайд #12
До цього може призвести підвищення концентрації вуглекислого газу за рахунок спалювання горючих речовин. Протягом останніх 100 років урезультаті техногенної діяльності людини вміст вуглекислого газу в атмосфері невпинно зростає.
Крім парникового ефекту в результаті переробки і використання горючих корисних копалин атмосфера забруднюється шкідливими речовинами, такимияк Карбону (ІІ) оксид СО (від невпинного згоряння пального у двигунах), Сульфуру (IV) оксид SO2 (утворюється з сірки, що міститься у вугіллі і бензині), Метан СН4 (витік газу), Гыдроген сульфіт Н2S (виділяється під час перегонки нафти), Нітроген оксид NO, NO2 (під час високотемпературногогоріння) та ін.


Слайд #13
Усі ці речовини спричинюють фотохімічних смог, кислотні дощі тощо.Фотохімічний смог утворюється в результаті реакцій, що відбуваються під впливом сонячного світла (фотохімічні реакції). При цьому, крім наявних у повітрі забрудників, додатково утворюється бурий газ та озон.Останній реагує з вуглеводнями, що виділяються в повітря від неповного згоряння пального. У результаті утворюються сполуки, безпечні для здоров’я людей і шкідливі для довкілля. Фотохімічний смог вперше спостерігався в Лос-Анджелесі, де багато сонця та автомобілів.


Слайд #14
Крім цього, під час згоряння пального утворюється дим, в якому містяться дрібні частинки вуглецю і твердих вуглеводнів, що не згоріли, а такожсполуки Кадмію, Плюмбуму, Меркурію та інших елементів, надзвичайно шкідливих для здоров’я.


Слайд #15
Яким чином можна позбутися шкідливих забрудників, що утворюються в результаті використання палива і пального?
По-перше, можна ощадливо використовувати ці продукти, тим самим зменшуючи кількість шкідливих викидів.
По-друге, можна вилучати з палива сірку ще до його використання.
По-третє, створювати технологічні умови повного згоряння вугілля в котельнях, на тепло електростанціях та бензину у двигунах автомобілів.
По-четверте, можна уловлювати відходи післязгоряння палива за допомогою фільтрів.
По-п’яте, можна замінити джерела енергії: замість енергії палива використовувати енергію сонця, вітру,води, ядерну та геотермальну енергію.


Слайд #16
Запитання до презентації
1)Скільки у світі щорічно спалюеться млрд. Тоннафто-продуктів та кам’яного вугілля?
2)Як відомо кам’яне вугілля не індивідуальна речовина, отже що до нього входить?
3)Що утворюеться у наслідок нагрівання вугілля до 10000С без доступу повітря?
4)На основі продуктів виділених з кам’яної смоли, які виникли галузі хімічної промисловості?
5)Що вигідніше перероблювати кам’яне вугілля, чи спалювати його?
6)Ще раз перечисліть яким чином можна позбутися шкідливих забрудників що утворюються в результаті використання палива і пального, та запропунуйте свої варіанти?


Слайд #17
Відповіді на запитання
1) 2,5 млрд. Тон нафто продуктів та 20 млрд. тон кам’яного вугілля
2) входять вільний вуглець (до 10%), органічні речовини, що містять Карбон,Гідроген, Оксиген, Сульфур, Нітроген, мінеральні речовини
3) на кокс
4) виробництво синтетичних барвників, лікарськихпрепаратів, засобів захисту рослин, вибухових речовин тощо.
5) Вигідніще перероблювати


Слайд #18
Підготувала презентацію учениця 11-А класу Величко Анастасія