Презентація "Хімія в моєму житті"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Хімія в моєму житті"
Слайд #1
хімія в моєму житті


Слайд #2
Загальновідомо:
хімія – наука про природу,
яка вивчає
молекулярно-атомарні
перетворення речовин,
тобто перетворення, при яких
молекули одних речовин
руйнуються, а на їх місці
утворюються молекули
інших речовин
з новими властивостями.Слайд #3
Але, що є хімія для нас?
Яку роль вона відіграє для життя?


Слайд #4
це наше життя -
все, що ми відчуваємо,
бачимо навколо
по-перше:


Слайд #5
ми самі
складаємось
з хімічних речовин,
які постійно реагують
між собою


Слайд #6
віруси, мурашки,
люди, планети,
зірки, галактики -
все у світі
складається
з хімічних елементів


Слайд #7
Увесь Всесвіт є дуже великим і дуже складним хімічним реактором.


Слайд #8
По-друге – це найважливіша галузь економіки.
Немає такої промисловості, в якій не була б задіяна хімія і розвиток якої не залежав би від досягнень у цій галузі.


Слайд #9
Глобальні проблеми, що нині стоять перед нашою планетою (забруднене середовище, глобальне потепління, енергетична криза), можуть вирішити
на практиці лише хіміки різних спеціальностей.
по-третє,


Слайд #10
Місце хімії серед природничих наук
Хімія як наука належить до фундаментальних областей природознавства.
Вона вивчає речовини, їх склад і будову, перетворення речовин, умови здійснення цих перетворень, засоби практичного використання речовин і хімічних реакцій.
Без хімічних реакцій сьогодні неможливо уявити наукову картину світу, адже навколишній світ - це перш за все світ речовин неорганічних і органічних, які постійно взаємодіють і приймають участь у різних типах перетворень, які є основою багатьох явищ природи.
Хімія належить до природничих наук. Вона так само, як фізика, ботаніка, зоологія, геологія, вивчає природу, весь навколишній світ — різноманітні речовини і явища.


Слайд #11
Хімічні реакції в природі
Хімічні перетворення речовин самовільно відбуваються в природі. Під час фотосинтезу в зелених рослинах вуглекислий газ і вода постійно перетворюються на органічні речовини з виділенням кисню. Цей кисень у процесі дихання живих організмів поглинається, окислюючи в них органічні речовини, внаслідок чого в атмосферу виділяється вуглекислий газ. Так хімічні перетворення речовин забезпечують життя на Землі.


Слайд #12
Хімічні процеси у виробництві
Переважна більшість природних речовин, перш ніж стати продуктами споживання людського суспільства, зазнає хімічної переробки на заводах.


Слайд #13
Для розуміння цих процесів і керування ними треба знати властивості речовин, їх здатність брати участь у хімічних процесах. А для цього потрібно знати склад і будову речовин. Ось чому предметом вивчення хімії є хімічні елементи та їхні сполуки, хімічні перетворення різноманітних сполук і ті закономірності, які цими перетвореннями керують.


Слайд #14
Роль хімії у медицині
У медицині широко застосовують снодійні засоби, які пригнічуючи впливають на передачу порушення в головному мозку.


Слайд #15
Важливе значення належить антисептикам та вітамінів, створення яких у хімпрепаратах стало можливим тільки завдяки розвитку науки хімії.


Слайд #16
Також слід згадати про те, що хімія допомагає не тільки терапевтам, але і хірургам. Ним вона дає усе більше нових допоміжних засобів, що наприклад зменшують трудомісткість операцій: клеї для склеювання ран, різні штучні органи з пластмас тощо.


Слайд #17
Хімія і продукти харчування
Використання харчових добавок:
Харчовими добавками називають групу природних або синтетичних речовин, які спеціально додають до продовольчої сировини, напівфабрикатів або готових продуктів з метою надання їм певних якісних показників.


Слайд #18
Харчові добавки використовуються з метою:
- збереження поживних властивостей харчових продуктів;
- надання харчовим продуктам більш привабливого вигляду;
- збільшення терміну зберігання харчових продуктів;
- полегшення технологічної обробки продовольчої сировини;
- здешевлення та скорочення технологічного процесу.


Слайд #19
Проблема вмісту харчових добавок в їжу хвилює сьогодні всіх – вчених, виробників. А в першу чергу – мільйони простих споживачів продуктів харчування.


Слайд #20
Постійне нарощування виробництва харчових добавок та поширення їх використання населенням, їхня токсичність, негативний вплив на обмін речовин, наявність віддалених ефектів свідчать про необхідність зменшення їх використання.