Презентація "Пластмаси"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Пластмаси"
Слайд #1
«Пластмаси»
Тема проекту:


Слайд #2
Природнi и синтетичнi полимери
Полімери - це сполуки, безяких людина вже не можеобійтися. З ними знайомі всі - від дiтей до людей похилого віку, від домогосподарок до фахівцівбагатьох галузей промисловості.Що ж таке полімери?
. Полімери - це високомолекулярні сполуки, що складаються з безлічі однакових структурних ланок


Слайд #3
За походженням полімери діляться на природні та синтетичні.
Полімери природні - це, наприклад,натуральний каучук, крохмаль, целюлоза,білки, нуклеїнові кислоти. Без них неможливежиття на нашій планеті.


Слайд #4
Синтетичні полімери - це численні пластмаси, волокна, каучуки.
Вони відіграють велику рольу розвитку всіх галузейпромисловості,сільського господарства, транспорту, зв'язку.Як без природних полімерiв неможливе життя,так без синтетичнихполімерів немислимасучасна цивілізація.


Слайд #5
2. Способи отримання полімерів.
Як же утворюються ці незвичайні сполуки?Полімери отримують в основному двома методами - реакціями полімеризації і реакціями поліконденсації.В реакцію полімеризації вступають молекули, що містять кратнi (частіше - подвійнi) зв'язки. Такі реакції протікають по механізму приєднання і все починається з розриву подвійних зв'язків.
n СН2=СН2  (- СН2 – СН2 - )n


Слайд #6
реакції поліконденсації
Для реакції поліконденсації потрібніособливі молекули. До їх складу повиннівходити дві або більше функціональнихгруп ( -СООН, -NН2 та ін.).При взаємодії таких груп відбувається відщеплення низькомолекулярного продукту (наприклад, води) і утворення нового угруповання, яке пов'язує залишки реагуючих між собою молекул.


Слайд #7
В реакцію поліконденсації вступають, наприклад, амінокислоти. При цьому утворюється біополімер - білок і побічна низькомолекулярні речовина - вода:
...+ Н NH-СН(R)-СООН+ ... Н NH-СН(R)-СООН+...->...-NH-СН(R)-CO - NH-СН(R)-CO-... + пН2ОРеакцією поліконденсації отримують багато полімерiв, у тому числі капрон.


Слайд #8
Пластмаси
Зазвичай полімери рідко використовують в чистому вигляді. Як правило з них отримують полімерні матеріали. До останніх належать пластмаси і волокна.Пластмаса - це матеріал, в якому сполучним компонентом слугуе полімер, а інші складові частини - наповнювачі, пластифікатори, стабiлiзатори, барвники, антиоксиданти та інші речовини.


Слайд #9
Пластмаси
Полiмер - основна частина пластмаси, що визначае ii здатнiсть формуватися i тверднути, надае певних фiзичних i хiмiчних властивостей.

Наповнювачi - порошкоподiбнi, волокнистi або слоiстi неорганiчнi або органiчнi матерiали, якi покращюють мiцнiсть, жосткiсть пластмас, тепло- й водостiйкiсть, электроiзоляцiйнi властивостi. Це може бути крейда, тальк, каолiн, кварцевий пiсок, волокна бавовни, асбест, папiр, тканини.


Слайд #10
Пластмаси
Пластифiкатори (пом’якшувачi) - маслоподiбнi органiчнi речовини , якi вводять в пластмаси для покращення iх еластичностi, гнучкостi, морозостiйкостi.
Барвники додають для забарвлення пластмас. Це порошки пiгментiв або органiчнi барвники , стiйкi до дii високих температур.


Слайд #11
Пластмаси
Стабiлiзатори вводяться у склад пластмас для уповiльнення процесу iх старiння.


Слайд #12
Термопластичнi i термореактивнi пластмаси
Термопластичнi пластмаси оборотно тверднуть та розм’якшуються (полiетилен)
Термореактивнi пластмаси не можна повернути у в’язкий стан нагрiванням або розчиненням (капрон)


Слайд #13
Такі пластмаси, як, наприклад,поліетилен, полівінілхлорид, полістирол,фенолформальдегіднi смоли, тефлон,
полiамiди широко застосовуються в різних
галузях промисловості,сільського господарства,
в медицині, культурі, та в побуті.


Слайд #14
Поліетилен
Пливка,
упаковка,
Изоляцiя.


Слайд #15
Полiпропiлен
Плiвка,
мiцнi волокна,
труби.


Слайд #16
Полiвнiлхлорид
Изоляцiя дротiв.
клейонка,
лiнолеум,
обої,
пластиковi вiкна
жалюзi,
плащi,
Штучна шкiра.


Слайд #17
Полiстирол
Одноразовий и багаторазовий посуд,
ручки, лiнiйки,
корпуса побутових
приборiв,
упаковка.


Слайд #18
Тефлон
Виготовляють
ізоляцію,
электротехнічну
и хімічну
аппаратуру,
покривают ь
сковородки и тканини.


Слайд #19
Оргскло


Слайд #20
Капрон
Роблять міцні волокна


Слайд #21
Фенол-формальдегідна смола
Служить основою для
электротехнічних виробів


Слайд #22
Пет (лавсан)
Виготовляють волокна,
упаковку для
Харчових і не харчових рідин