Презентація "Кристалічні та аморфні тіла"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Кристалічні та аморфні тіла"
Слайд #1
Підготувала учениця 10 класу
Стрельчук Катерина
Кристалічні та аморфні тіла. Рідкі кристали та їх властивості.


Слайд #2
Кристали – це тверді тіла, атоми й молекули яких займають певне, упорядковане положення в просторі.


Слайд #3
Завдяки подібній будові кристалічні речовини
мають характерні властивості, як:
Стала  температура плавлення
Здатність розколюватись
Анізотропія (відмінність фізичних властивостей середовища у різних напрямках)
Пружність


Слайд #4


Слайд #5
Монокристал - окремий однорідний кристал, що має безперервну кристалічну гратку і характеризується анізотропією властивостей.


Слайд #6
Головні відмінні риси алмазу - найвища серед мінералів твердість, найбільш висока теплопровідність серед всіх твердих тіл 900-2300 Вт / (м К)
Будова алмазу
Кристалічна гратка алмазу


Слайд #7
Полікриста́л — тверде тіло, що складається з великої кількості дрібних, здебільшого безладно розташованих кристалів різного розміру, які називають кристалічними зернами або кристалітами. До полікристалічних речовин належать метали, кераміка, гірські породи.


Слайд #8
Графіт — темно-сіра непрозора речовина, алотропна форма вуглецю. На відміну від алмазу графіт добре проводить електричний струм  і тепло та дуже м'який.
Будова графіту


Слайд #9
 Аморфні тіла – це пластичні тіла ,що не мають певної температури плавлення, молекули їх не утворюють кристалічної ґратки. Це зазвичай в’язкі речовини.


Слайд #10
Властивості аморфних речовин :
Не мають певної температури плавлення
Пластичні
Не має точного порядку в розміщенні атомів
Нестійкі, через певний час аморфна речовина переходить в кристалічну.


Слайд #11
В останні десятиріччя XX ст. учені відкрили, що існують речовини з «подвійною природою» — так звані рідкі кристали.
Рідкі кристали  — специфічний стан речовини, якому властиві риси як рідини (текучість), так і кристалу (анізотропія властивостей).


Слайд #12


Слайд #13
В нематичних рідких кристалах існує ніби «ниткоподібна структура», хоча ці речовини текучі подібно до звичайних рідин, поздовжні осі всіх молекул паралельні. (а,б)
В смектичних рідких кристалах молекули розташовані шарами.(в)


Слайд #14
Сьогодні штучним шляхом отримані тисячі різних речовин, які є рідкими кристалами. Особливість рідких кристалів полягає в тому, що їх властивості сильно залежать від зовнішніх умов (температури, тиску, електричного й магнітного полів). Тому їх використовують у різних приладах і датчиках.


Слайд #15
Крім того, оскільки під
впливом електричного поля деякі рідкі кристали змінюють колір, вони знайшли широке застосуванні при виготовленні різних дисплеїв — від годинників до комп'ютерів.


Слайд #16
Будова приладів на рідких кристалах


Слайд #17
Монітор на основі ЕПТ
Рідкокристалічний монітор


Слайд #18
Вирощувати кристали тепер можна навіть сидячи вдома.
Вирощування кристалів мідного купоросу


Слайд #19
Отже, кристалічні та аморфні речовини мають велике значення в нашому сучасному житті. Немає сумніву у тому, що подальші дослідження цих речовин не лише більше розширять їх застосування, а й дадуть змогу проникнути в таємниці навіть біологічного світу.


Слайд #20
Дякую за увагу! 