Презентація "Прості та складні речовини. Хімічний елемент"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Прості та складні речовини. Хімічний елемент"
Слайд #1
Урок в 7 класі
КЗ Верхівцевського НВК
Учитель Кукса Наталія Миколаївна
Прості та складні речовини.
Хімічний елемент


Слайд #2
Мета:
сформувати в учнів поняття атому, йону та хімічного елементу;
навчити відрізняти прості речовини від складних;
розпізнавати метали та неметали;
навчити користуватися значеннями атомних мас;
навчити розраховувати відносні молекулярні маси.
kuksa-natalija@mail.ru


Слайд #3
Цілі
kuksa-natalija@mail.ru
Розрізняти поняття атому, йону та хімічного елементу;
відрізняти прості речовини від складних;
розпізнавати метали та неметали;
вміти користуватися значеннями атомних мас;
навчитися розраховувати відносні молекулярні маси.


Слайд #4
тіло
речовина
кристалічна
гратка
молекула
атоми
kuksa-natalija@mail.ru


Слайд #5
«Тела состоят из карпускул, в состав которых входят атомы.»
М.В.Ломоносов
Фізичне тіло
речовина
Молекули
Атоми
kuksa-natalija@mail.ru


Слайд #6
Атоми та молекули
атом
молекула
Найменша, хімічно неподільна частинка речовини, яка зберігає всі її властивості
Найменша, хімічно неподільна частинка речовини,
kuksa-natalija@mail.ru


Слайд #7
ВОДА
ВОДЕНЬ
КИСЕНЬ
Електричний струм
+
+
2 молекули ВОДИ
2 молекули
ВОДНЮ
1 молекула
КИСНЮ
2 атома
ВОДНЮ
1 атом
КИСНЮ
kuksa-natalija@mail.ru


Слайд #8
Другого ничего в природе нет
Ни здесь, ни там,
в космических глубинах:
Все - от песчинок малых до планет –
Из элементов состоит единых.
Cu
H
O
kuksa-natalija@mail.ru


Слайд #9
Хімічний елемент - це
певний вид атомів


Слайд #10
хімічний елемент-
Певний вид атомів
хімічний знак-
Хімічний символ, відображений за допомогою літер.
kuksa-natalija@mail.ru


Слайд #11
Алхімічні символи хімічних елементів
ЗОЛОТО
(СОНЦЕ)
СРІБЛО
(ЛУНА)
МіДЬ
(ВЕНЕРА)
ЗАЛІЗО
(МАРС)
ОЛОВО
(ЮПІТЕР)
СВИНЕЦЬ
(САТУРН)
РТУТЬ
(МЕРКУРИЙ)
kuksa-natalija@mail.ru


Слайд #12
Йёнс Якоб Берцеліус
Для позначення хімічних елементів Берцеліус запропонував використовувати початкові літери їх латинських назв (1814)
Українська
назва
елементу
Латинська
назва
елементу
Знак
хім.
елементу
Читання знаку
у формулах
Кисень
Oxygenium
O
«O»
Карбон
Сarboneum
C
«Це»
Мідь
Cuprum
Cu
«Купрум»
Водень
Hydrogenium
H
«Аш»
Меркурій
Hydrargyrum
Hg
«Гидраргірум»
kuksa-natalija@mail.ru


Слайд #13
ПРОСТА
речовина
СКЛАДНА
речовина
kuksa-natalija@mail.ru


Слайд #14
Прості речовини
Водень
Сірка
Залізо
Мідь
вуглець
kuksa-natalija@mail.ru


Слайд #15
Складні речовини
Вода
Вуглекислий газ
Сіль
Цукор С12Н22О11
КЗ Верхівцевський НВК


Слайд #16
проста речовина
Складається з одного виду атомів
складна речовина
Складається з різних видів атомів
kuksa-natalija@mail.ru


Слайд #17
Н2
Na2SO4
Проста речовина
Складна речовина
kuksa-natalija@mail.ru


Слайд #18
H 10%
Mg 0,03%
O 62%
S 0,16%
P 1%
Cl 0,1%
C 21%
N 3%
Ca 2%
K 0,23%

Na 0,08%
kuksa-natalija@mail.ru


Слайд #19
C
АТОМНА ОДИНИЦЯ МАСИ
 10-10м
ma10-2710-25кг
АБСОЛЮТНА
ma(H)=1,67375*10-27кг
АБСОЛЮТНА
ma(C)=1,9927*10-26кг
АБСОЛЮТНА
ma(O)=2,656812*10-26кг
АБСОЛЮТНА
1 а.о.м.
1/12 ma(C)
а.о.м.- це 1/12 маси атому карбону, маса якого дорівнює12 а.о.м.
1 а.о.м. =
ma(C) кг
12
=
=
1,9927*10-26 кг
12
1,66 * 10-27 кг
1 а.о.м. =
kuksa-natalija@mail.ru


Слайд #20
Відносна атомна маса
Ar(Э)=
ma(Э) кг
1/12ma(C) кг
«relativ»
відносна
Її отримують
при порівнянні мас атомів різних хімічних елементів з 1 а.о.м.
безрозмірна
Arелементу показує у скільки разів маса його атому больша за 1/12 маси атому карбону
He
m(He)= 4 а.о.м.
Ar(He)=4
kuksa-natalija@mail.ru


Слайд #21
0
КИСЛОРОД
8
15,99
Cu
МІДЬ
29
63,55


Слайд #22
Відносна
атомна
маса
показує
позначається
вимірюється
значення
у скільки разів
маса атому х.е.
Більша за 1/12 маси атому карбону
Ar
безрозмірна
значення записані в таблиці Д.І.Менделєєва
(округлюємо до цілих чисел)
kuksa-natalija@mail.ru


Слайд #23
Домашнє завдання:
Прочитати §§6,7,8; вивчити конспект;
Зробити картки хімічних елементів:
№1-20,24,26,29,30,35,47,53,56,79,80
kuksa-natalija@mail.ru