Презентація "Хімічні властивості основ"

-3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Хімічні властивості основ"
Слайд #1
Тема:
хімічні властивості
основ


Слайд #2
Очікувані результати:
Розширення знань про основи.
Ознайомлення з хімічними
властивостями розчинних основ та з
реакцією нейтралізації.
Закріплення вмінь і навичок складання
рівнянь хімічних реакцій.
Удосконалення предметної
компетентності.


Слайд #3
Класи неорганічних сполук


Слайд #4
Оксиди
Основні
Амфотерні
Кислотні


Слайд #5
Зайві сполуки
Підкресліть основні оксиди
SO2, СО
NO2, СuO
NO,Na2O
Підкресліть кислотні оксиди
K2O N2O3
SO2 MnO2
Cl2O7


Слайд #6
1.W(O)=
2.W(O)= 3.W(K)= 4.W(Ca)=5.W(O)= 6.W(Al)=7.W(O)= 8.W(Mq)=
9.W(O)=
10.W(Fe)=
11.W(O)=
12.W(Cu)=
13.W(O)=
14.W(N)=
15.W(O)= 16.W(S)=


Слайд #7
1.W(O)=74,19%2.W(O)=10,45% 3.W(K)=82,97%4.W(Ca)=71,42 5.W(O)=19,75% 6.W(Al)=52,94% 7.W(O)=53,33% 8.W(Mq)=40% 9.W(O)=11,11%
10.W(Fe)=77,77
11.W(O)=30%
12.W(Cu)=80%
13.W(O)=53,33%
14.W(N)=36,84%
15.W(O)=56,33%
16.W(S)=40%


Слайд #8
H2CO3 HCl
H2СО3 H2SO4
Впізнай, що за речовини!


Слайд #9
Класифікація
кислот
Оксигенові
Безоксигенові


Слайд #10
КИСЛОТИ
Одноосновні
Двохосновні
Трьохосновні


Слайд #11
Практичні завдання
1.Визначте пропущені елементи в
молекулярних формулах
H2..O4 H..O3 H3..O4
ТА ІНДЕКСИ В ФОРМУЛАХ КИСЛОТ H..SiO3 H..SO3


Слайд #12
Завдання: з поданих формул речовин випишіть окремо луги і нерозчинні речовини, назвіть їх за систематичною номенклатурою.


Слайд #13


Слайд #14
Хімічні властивості основ
Розчинні(луги))
Нерозчинні
1.Дія на індикатор
3.Взаємодія з кислотами
4.Взаємодія з солями


Слайд #15


Слайд #16


Слайд #17


Слайд #18


Слайд #19
Домашнє завдання: ст.67-72,