Презентація "Промисловість Канади"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Промисловість Канади"
Слайд #1
Промисловість Канади


Слайд #2
Промисловість Канади
Канада — країна «переселенського капіталізму» .Вона належить до промислово розвинених країн світу.
Структуру господарства визначає сировинна спрямованість економіки.
У територіальному плані сировинна специфіка визначається географічною близкістю до США і фактичною відкритістю кордонів.


Слайд #3
Структура господарства за часткою у ВНП


Слайд #4
Промисловість Канади
У промисловості розвинені всі основні галузі з переважанням обробної промисловості.
Однак експортне значення має, перш за все, видобувна промисловість .


Слайд #5
Структура промисловості


Слайд #6
Структура промисловості


Слайд #7
Гірничовидобувна промисловість
Провідне місце у світі за видобутком і експортом залізної руди, міді,цинку,свинцю, нікелю,молібдену,кобальту,титану,
золота,срібла,платини,урану,нафти,газу,
вугілля,азбесту,калійних солей і сірки.


Слайд #8
Енергетика
5-те місце у світі за обсягом виробництва електроенергії.
Зростання видо бутку вугілля(від-критим способом) і нафти.
3-тє місце у світі завидобутком природного газу.
ГЕС — 60 %,ТЕС—30%,
АЕС—10%.


Слайд #9
Металургія
Зниження темпів розвитку чорної металургії.
Експортне значення кольорової металургії,провідні місця за виробництвом кобальту, міді, цинку,нікелю.
Алюмінієва промисловість на дешевих енергоресурсах та імпортних бокситах.


Слайд #10
Машинобудування
Транспортне(автомобілі,літаки,тепловози,судна,снігоходи)та сільськогосподарське; виробництво устаткування для лісової,паперової,
гірничовидобувної промисловості.


Слайд #11
Хімічна промисловість
2-ге місце у світі за виробництвом калійних добрив.
Виробництво вибухових речовин,фармацевтичних препаратів, синтетичних і полімерних матеріалів, органічних хімікатів.


Слайд #12
Паперова промисловість
1-ше місце у світі за виробництвом газетного паперу.
2-ге місце у світі (після США) за обсягом продукції.
4-те місце у світі за виробництвом паперу і картону.


Слайд #13
Легка промисловість
Легка промисловість орієнтується виключно на споживача, і її розміщення збігається з розселенням населення. Товарами легкої промисловості Канада забезпечує свої потреби тільки на 50%.


Слайд #14
Харчова промисловість
Канадська рибна промисловості і виробництво морепродуктів користуються репутацією постачальників продукції, яка вважається однією з кращих у світі. Вирощує і поставляє в упакованому вигляді більш 120 різних культур, включаючи овочі, фрукти, квіти та декоративні рослини.