Презентація "Глобальні проблеми людства"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Глобальні проблеми людства"
Слайд #1
Глобальні проблеми людства.


Слайд #2
Основні групи проблем:
Забруднення природи
Не контрольована демографічна ситуація
Тероризм та торгівля зброєю
Торгівля людьми
Епідемії
Вичерпування питної води та ресурсів
Знищення тварин і рослин


Слайд #3
Сміття – монстр цивілізації!


Слайд #4
За оцінками дослідників, в біосферу надходить щорічно близько 20-30 млрд. т. твердих відходів, з них 50-60 % органічних сполук, а у вигляді кислотних агентів газового або аерозольного характеру - близько 1 млрд. т


Слайд #5


Слайд #6


Слайд #7


Слайд #8
Енергетична і сировинна проблема 
Глобальна проблема забезпечення людства паливом і сировиною. Проблема викликана: - виснаженням розроблюваних родовищ вугілля, нафти, залізних та інших руд; - обмеженістю розвіданих запасів нафти і природного газу; - відкриттям та видобутком корисних копалин в найгірших у порівнянні з колишніми умовах; - збільшенням територіального розриву між районами видобутку і споживання корисних копалин та ін Вирішення енергетичної і сировинної проблеми полягає в ресурсозбереженні і в пошуках нових технологій, що дозволяють використовувати раніше малодоступні


Слайд #9


Слайд #10
На свої потреби людство використовує головним чином прісні води. Їх обсяг складає трохи більше 2% гідросфери. В Європі і Азії, де проживає 70% населення світу, зосереджено лише 39% річкових вод. Загальне споживання річкових вод зростає з року в рік у всіх районах світу. З початку нинішнього століття споживання прісної води зросло в 6 разів, а в найближчі кілька десятиліть зросте ще щонайменше в 1,5 рази.


Слайд #11


Слайд #12
Безконтрольна народжуваність
Неконтрольована народжуваність в країнах третього світу, веде до голоду і надзвичайно високої дитячої смертності.


Слайд #13
Міжнародні організації та розвинуті країни світу надають голодуючим країнам Африки посильну гуманітарну допомогу.
Гуманітарна допомога


Слайд #14


Слайд #15
Не менш напружена ситуація в розвинених країнах. Адже там - демографічна криза! Розвинені країни світу стрімко старіють!
Демографічна криза


Слайд #16
Тероризм - ганьба і біль людства!


Слайд #17


Слайд #18
Хто стає жертвами? На це питання є проста відповідь: Жертви терористів ми з вами. Немає нічого святого у цих людей. Вони вже давно забули, за що борються!


Слайд #19
Нові страшні захворювання оточують людство. Це СНІД, атипова пневмонія, гепатит В, пташиний і свинячий грип. Дуже гостро стоїть проблема онкологічних захворювань.
Глобальні епідемії


Слайд #20


Слайд #21
Стали люди сильными, как боги,
И судьба Земли у них в руках,
Но темнеют страшные ожоги
У земного шара на боках.
Мы давно освоили планету,
Широко шагает новый век.
На Земле уж белых пятен нету.
Черные…
Сотрешь ли, человек?