Презентація "Економічні ресурси України та їх обмеженість"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Економічні ресурси України та їх обмеженість"
Слайд #1
Економічні ресурси України та їх обмеженість
Алєксєєнко В., Жуковська Т.,
11-Б


Слайд #2
Класифікація потреб
За характером виникнення
За нагальністю задоволення
За засобами, що забезпечують задоволення потреб
За способом задоволення
За критерієм значущості та ієрархії (за Маслоу)
Базові
Породжені розвитком цивілізації
Першочергові
Ті, що задовольняються предметами розкоші
Матеріальні
Нематеріальні
Індивідуальні
Колективні
Потреби у самореалізації
Потреби у визнанні
Потреби у спілкуванні
Потреби у безпеці
Фізіологічні потреби


Слайд #3


Слайд #4


Слайд #5


Слайд #6


Слайд #7


Слайд #8


Слайд #9


Слайд #10


Слайд #11


Слайд #12


Слайд #13


Слайд #14


Слайд #15
Регіон
Частка регіону щодо загальнодержавного показника
запаси
видобуток
споживання
Дніпропетровська
24.89
7,00
13.03
Донецька
31.41
31,61
22,60
Івано-Франківська
0.25
2,21
5,18
Київська
0,05
0.00
6.04
Кіровоградська
0,56
0.48
0.54
Луганська
30,55
15,38
7.52
Львівська
2.91
4.15
4,15
Одеська
0,06
5,99
Харківська
5,12
13.84
'5.93
Черкаська
0,09
0.04
2.13
Регіональні відмінності в запасах, видобутку і споживанні палива (%)


Слайд #16


Слайд #17


Слайд #18
Виробничий потенціал


Слайд #19


Слайд #20
Трудоресурсний потенціал


Слайд #21


Слайд #22


Слайд #23


Слайд #24
Висновки:


Слайд #25


Слайд #26


Слайд #27
Список використаних джерел
1. Борисов А.Б. Великий економічний словник. - М.: Книжковий світ, 2001. - 895с.
2. Борисов Є.Ф. Економічна теорія: підручник - 2-е видання, перероб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2007. - 544 с.
3. Бревнов А.А. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. Видавництво друге. - Х.: ТОВ "Одіссей", 2006. - 512 с.
4. Булатова А.С. Економіка: підручник. М.: Бек. 1994. Гл.16. С.260 - 277.
5. Гукасьян Г.М. Економічна теорія. - СПб.: Пітер, 2006. - 480с.
6. Макконел Кемпбелл Р., Брю Стенлі Л. Економікс: Принципи, проблеми і політика. У 2 т. Пер. з англ. - М.: Прогрес, 2006.
7. Нурієв Р.М. Курс мікроекономіки: Підручник для вузів. - 2-е видання, зм. - М.: Изд-во НОРМА, 2002. - 572 с.
8. Ребнев Л.С., Нурієв Р.М. Економіка: Курс основ. - М., 2000. - 458 с.
9. Самуельсон, Пол, Е., Нордхаус, Вільям, Д. Економіка: Пер. з англ.: 16-ге вид.: - М.: Видавничий будинок "Вільямові", 2003. - 688 с.
10. Сімкіна Л.Г. Загальна Економічна теорія. - СПб.: Пітер, 2002,. - (Серія "Навчальні посібники").
11. Словник сучасних економічних та правових термінів / Авт. - Упоряд. В.Н. Шимов та ін; Під ред. В.Н. Шимова і В.С. Каменкова. - Мн.: Амалфея, 2002.