Презентація "Глобальні проблеми людства"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Глобальні проблеми людства"
Слайд #1
Глобальні проблеми людства і шляхи їх розв'язання


Слайд #2
Глоба́льні пробле́ми лю́дства  — комплекс проблем і ситуацій, що зачіпають життєві інтереси всіх народів світу, характеризуються динамізмом і вимагають для свого розв'язання колективних зусиль світової громадськості від вирішення яких залежить подальший прогрес людства і збереження цивілізації.


Слайд #3
Глобальні проблеми людства взаємопов'язані, охоплюють всі сторони життя людей, стосуються всіх країн народів та верств населення ,стосуються як поверхні землі, так і Світового океану, атмосфери планети, навколоземного та космічного простору. Вони призводять до великих економічних та соціальних збитків.


Слайд #4
Передумови виникнення глобальних проблем
Вплив діяльності людини на навколишній світ
Нестача коштів на охорону і захист природи
Нерівномірність розвитку країн
Накопичення засобів зниження людей
Міжнародні державні протиріччя


Слайд #5
Глобальні
проблеми


Слайд #6
Проблема збереження миру


Слайд #7
Енергетична проблема


Слайд #8
Сировинна проблема


Слайд #9
Екологічна проблема


Слайд #10


Слайд #11
Демографічна проблема


Слайд #12


Слайд #13
Проблема боротьби з голодом


Слайд #14
Проблема боротьби з бідністю


Слайд #15
Проблема боротьби з хворобами


Слайд #16


Слайд #17
Проблема міжнародного тероризму


Слайд #18
Шляхи розв'язання глобальних проблем


Слайд #19
Заборона застосування ядерної зброї, формування усвідомлення необхідності запобігання ядерній війні


Слайд #20
Підвищення ефективності використання енергії та використання альтернативних джерел енергії


Слайд #21
Посилення міжнародного співробітництва в сфері охорони навколишнього середовища


Слайд #22


Слайд #23
Координація національних природоохоронних ресурсів


Слайд #24


Слайд #25
Стримування зростання чисельності населення в країнах Азії та Африки


Слайд #26
Всебічна та дієва фінансова допомога розвинутих країн країнам <<третього світу>>


Слайд #27
Консолідація зусиль світового співтовариства в боротьбі з міжнародним тероризмом


Слайд #28
Глобальні проблеми людства є наслідком протистояння з одного боку природи, а з іншого — людської практики, культури людства, а також невідповідності або несумісності різноспрямованих тенденцій в ході розвитку самої людської культури. Природа існує за принципом негативного зворотного зв'язку тоді як людська культура — за принципом позитивного зворотного зв'язку.