Презентація "Глобальні проблеми"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Глобальні проблеми"
Слайд #1
Глобальні проблеми людства
Продовольча проблема


Слайд #2
Серед глобальних проблем, які безпосередньо впливають на долю людства, виділяють продовольчу. Вона визначається спроможністю Землі прогодувати нинішнє і майбутні покоління планети.


Слайд #3
Згідно з даними ФАО (продовольчої і сільськогосподарської організації ООН), нині на планеті голодують понад 500 млн осіб.


Слайд #4
Продовольча криза особливо актуальна для багатьох країн Африки, Азії, Латинської Америки і загрожує поширитися на інші території.


Слайд #5
Після Другої світової війни (1945 р.) створена перша спеціалізована організація ООН-ФАО, у назві якої вживається слово "продовольча".


Слайд #6
Продовольча криза у багатьох мало-розвинених країнах проявляється у неспроможності сільського господарства забезпечити стабільний приріст продуктів харчування.
Половина тих, хто займається у цих країнах сільським господарством, обробляють земельні ділянки і досі сохою та мотикою.


Слайд #7
Кількість голодуючих людей у світі, за даними ООН, зросла з 460 млн. у 1970 р. до 550 млн. у 1990 р. і, можливо, досягне 600– 650 млн. у 2000 р. Це означатиме, що голодуватиме кожен десятий житель планети.


Слайд #8
Щоб розв‘язати глобальну продовольчу проблему, людство має повніше використовувати ресурси рослинництва, тваринництва і рибальства. При цьому воно може йти двома шляхами.


Слайд #9
Екстенсивний шлях–– ще дальше розширення орних, пасовищних і рибопромислових угідь.


Слайд #10
Інтенсивний шлях –– полягає насамперед у підвищенні біологічної продуктивності існуючих угідь.
Вирішальне значення для нього матимуть біотехнологія, впровадження нових високоврожайних сортів і нових методів обробки грунту, розвиток механізації, хімізації, а також меліорації.


Слайд #11
Презентацію виконала Алдакімова Анастасія