Презентація "Парниковий ефект"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Парниковий ефект"
Слайд #1
Парниковий ефект
Підготувала
учениця 11-А класу
Гребінківської гімназії
Мороз Дарина


Слайд #2
Парниковий ефект —відкрив французький вчений Жозеф Фур'є у 1829 році.


Слайд #3
Парниковий ефект
це явище в атмосфері Землі, при якому енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні Землі, не може повернутися в космос, оскільки затримується молекулами різних газів. 


Слайд #4
Головний внесок у формування парникового ефекту вносять водяна пара і вуглекислий газ, що містяться в атмосфері. 


Слайд #5
Причини виникнення парникового ефекту:
1) Зростання концентрацій в атмосфері багатьох газових компонентів, які присутні у промислових викидах: оксидів азоту, сірки, метану, чотири хлористого і чотири фтористого вуглецю, фреонів і ін.;


Слайд #6
2) заміна лісів культурними посадками;
3) спалювання викопного палива для виробництва енергії;


Слайд #7
4) збільшення кількості пилу в атмосфері, особливо дрібнодисперсних аерозолів у стратосфері.


Слайд #8
Наслідки дії праникового ефекту: 
1) На поверхні Землі підвищується температура. Парниковий ефект змінить кількість опадів, вітру, хмар, океанські плини: внутрішні райони континентів стануть більш сухими, а узбережжя — вологими, зими — коротшими і теплішими, а літо — довшим і жаркішим;


Слайд #9
2) Основні кліматичні зони змістяться на північ приблизно на 400 км, що може викликати потепління в зоні тундри, танення льоду вічної мерзлоти у високих широтах;


Слайд #10
3) Затоплення більшої частини найбільш придатних для життя й оброблення земель;
4) Ерозія, засолення й опустелювання сільськогосподарських угідь.


Слайд #11
Зараз головними джерелами викидів шкідливих речовин — машинобудування, агропромисловий комплекс, нафтопереробна промисловість, транспорт.