Презентація "Паливні ресурси світу"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Паливні ресурси світу"
Слайд #1
Паливні ресурси світу


Слайд #2


Слайд #3
Паливно-енергетична сировина— це паливно-енергетичні корисні копалини: нафта, природний газ, вугілля, торф, уран та ін.


Слайд #4
Вугілля
Вугільні басейни і родовища, які займають майже 15% суші, сконцентровані переважно у розвинених країнах північної півкулі.
Найбільшими басейнами є: Аппалачський (США), Рурський (Німеччина), Сілезький (Польща), Кузнецький, Кансько-Ачинський, Тунгуський (Росія), Фушуньський (Китай).


Слайд #5
Нафтогазова сировина
Основні поклади нафтогазової сировини зосереджені у країнах, що розвиваються, особливо у районі Перської затоки і Карибського моря.
Із 137 млрд. т. запасів нафти (початок 1990-х років) 90,5 млрд. т. знаходяться на Близькому і Середньому Сході.


Слайд #6
Газ
Родовища газу розташовані у тих самих районах, що й нафта, але співвідношення запасів нафти і газу у різних басейнах різне.
Перше місце за ресурсами газу займає Росія, далі йдуть США, Канада, країни Перської затоки.


Слайд #7
Торф’яні ресурси
Найбільші запаси торфу зосереджені в двох країнах: Росії та Канаді.
Найбільш великими виробниками торф'яної продукції в світі сьогодні є Фінляндія, Канада, Німеччина, Ірландія, Прибалтійські країни та Росія.


Слайд #8
Уран
Запаси урану за своїми енергетичними можливостями не перевищують запасів нафти.
Основні прогнозні ресурси урану зосереджені в США, Китаї, Монголії, Росії і ПАР — в кожній з цих країн вони перевищують 1 млн т. До цієї ж групи країн можна зарахувати і Авсралію.


Слайд #9
Висновок :
паливно-енергетичний комплекс відіграє найважливішу роль у світовій економіці, тому що без його продукції неможливе функціонування усіх без винятку галузей.