Презентація "Хiмiчна промисловiсть"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Хiмiчна промисловiсть"
Слайд #1
Хімічна промисловість


Слайд #2
Продукція галузі


Слайд #3
На основі діаграми “Галузева структура промисловості” порівняйте частку хімічної промисловості з іншими галузями. Зробіть висновок.


Слайд #4
Галузева структура хімічної промисловості


Слайд #5
Сировинна база хімічної промисловості
Сировина для хімічної промисловості, має особливе значення. Її частка в собівартості готової продукції коливається від 45% до 90%.
Сировинна база хімічної промисловості складається з:
первинної сировини – солей, сірки, карбонатної та фосфатної сировини;
вторинної сировини – напівпродуктів самих хімічних підприємств, відходів інших виробництв (чорної і кольорової металургії, переробки нафти та газу, вугілля, с/г продукції).


Слайд #6
Гірничо – хімічна галузь включає добування мінеральної сировини для подальшої переробки


Слайд #7
Калійні солі


Слайд #8
Сірка


Слайд #9
Кухонна сіль


Слайд #10
Фосфорити та апатити


Слайд #11
Цінною хімічною сировиною є нафта, газ, кам`яне вугілля


Слайд #12
Чинники розміщення підприємств хімічної промисловості


Слайд #13
Сировинний Гірничо-хімічні підприємства розташовані поблизу джерел сировини
На 1 тонну соди необхідно 1,5 тонн кухонної солі та 1,5 тонн вапняку.


Слайд #14
Споживчий
Виробництво сірчаної кислоти, пластмас шин, гумоазбестових виробів, фосфатних добрив.


Слайд #15
Енергетичний
Виробництво карбіду кальцію, фосфору.


Слайд #16
Паливний
Виробництво синтетичного каучуку, соди.
На 1 тонну синтетичного каучуку потрібно 10 тонн умовного палива.


Слайд #17
Водний
Виробництво синтетичного волокна.
На 1 тонну синтетичного волокна необхідно 5 тисяч кубометрів води.


Слайд #18
Трудоресурсний
Виробництво синтетичного волокна.


Слайд #19
Транспортний
Розміщення підприємств в портових містах, орієнтуючись на довізну сировину чи експорт певної продукції.


Слайд #20
Екологічний


Слайд #21
Основні райони та центри хімічної промисловості


Слайд #22
Зв`язки хімічної промисловості з іншими галузями


Слайд #23
Екологічні проблеми хімічної промисловості
Висока концентрація хімічної промисловості у великих та середніх містах та певних районах України.
Недостатній розвиток виробництв з маловідходною чи безвідходною технологіями.
Відсутність сучасних систем очистки.


Слайд #24
Перспективи розвитку
Зменшення негативного впливу на довкілля.
Впровадження нових технологій з метою якнайповнішої екологізації виробництва.
Проведення докорінного технічного переоснащення підприємств галузі.