Презентація "Забруднення біосфери"

-2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Забруднення біосфери"
Слайд #1
Презентація на тему:“Забруднення біосфери”


Слайд #2


Слайд #3
Природні забруднення
Пилові бурі
Вулканізм


Слайд #4
Природні забруднення
Лісові пожежі
Вивітрювання


Слайд #5
Антропогенні забруднення
Промислові підприємства
Транспорт


Слайд #6
Антропогенні забруднення
Теплоенегретика
Опалювання житла


Слайд #7
Люби природу не як символ      Душі своєї, Люби природу не для себе,      Люби для неї.                            М. Рильський     


Слайд #8
Антропогенні забруднення
Сільське господарство


Слайд #9
Забруднення гідросфери
Під забрудненням водойм розуміється зниження їхніх біосферних функцій і економічного значення в результаті надходження в них шкідливих речовин.


Слайд #10
Забруднення ґрунтів
У нормальних природних умовах усі процеси, що відбуваються в ґрунті, знаходяться в рівновазі. Але нерідко в порушенні рівноважного стан ґрунту винна людина.


Слайд #11
Радіація у біосфері
У біосфері всюди є природні джерела радіоактивності, і не лише людина, а і всі живі організми, завжди піддавалися природному опроміненню.


Слайд #12
Збережемо природу!


Слайд #13
Дякую за увагу!