Презентація "Господарство України"

-3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Господарство України"
Слайд #1
Господарство України


Слайд #2
Сільське господарство України — одна з провідних галузей економіки України. Сільське господарство є базовою складовою аграрного сектору України.Крім стабільного забезпечення населення країни якісним, безпечним, доступним продовольством, сільське господарство України спроможне на вагомий внесок у розв'язання світової проблеми голоду. Його потенціал виробництва значно перевищує потреби внутрішнього ринку.Сільськогосподарські угіддя займають 42 млн гектарів, або 70% загального фонду країни. 78,9% сільськогосподарських угідь — орні землі (рілля) і багаторічні насадження, 13,0% — пасовища, 8,4% — сіножаті. Найвища частка орних земель — у степових районах (70 — 80%) і лісостеповій зоні. Пасовища зосереджені, в основному, в Карпатах, на Поліссі та в південно-східних степових областях, сіножаті — в долинах рік лісової і лісостепової зон.


Слайд #3
У промисловості України визначну роль відіграють машинобудування-машини, електротехніка, верстато- й приладобудування, радіоелектроніка, транспортне і сільськогосподарське машинобудування.


Слайд #4
Металургія України: чорна та кольорова.


Слайд #5
Головні підприємства чорної металургії зосереджені у трьох районах:
Донбас (Макіївка, Донецьк, Алчевськ, Харцизьк, Єнакієве, Луганськ, Краматорськ).
Придніпров’я (Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Нікополь, Дніпродзержинськ).
Приазов’я (Маріуполь).


Слайд #6
Чорна металургія в Україні добре розвинена. Разом з тим підприємства металургії є основним стаціонарним джерелом забруднення атмосфери. Вони викидають в атмосферу оксиди азоту і сірчистий газ. Крім того значні земельні площі доводиться вилучати під звалища промислових відходів


Слайд #7
Кольорова металургія в Україні розвинута недостатньо через брак власної сировини.Виробництво кольорових металів переважно енергоємне (потребує багато електроенергії), тому підприємства розташовують поблизу джерел дешевої електроенергії. Так, виробництво алюмінію, титану, магніюзосереджено в Запоріжжі й базується на дешевій енергії Дніпрогесу і привізній сировині. До джерел електроенергії тяжіють Костянтинівський цинковий завод і Артемівський завод переробки кольорових металів.Поблизу джерел сировини розміщені Калуський хіміко-металургійний (виготовлення металевого магнію) і Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (збагачення руд титану).На імпортній сировині працює Миколаївський глиноземний завод (глинозем – сировина для виготовлення алюмінію). Складність розвитку галузей кольорової металургії зумовлена їх високою енергоємністю, водоємкістю і матеріаломісткістю. Тому виплавка кольорових металів в Україні зменшується


Слайд #8
Електроенергію в Україні виробляють на великих теплових ,атомних та гідростанціях.


Слайд #9
Рівненська атомна електростанція


Слайд #10
Рі́вненська АЕС (РАЕС) — перша в Україні атомна електростанція з енергетичним водо-водяним реактором типу ВВЕР-440 (В-213), розташована біля містаКузнецовськ, є відокремлений підрозділ НАЕК «Енергоатом».Рівненська АЕС розташована на західному Поліссі, біля річки Стир.


Слайд #11
Запорізька АЕС 
Південноукраїнська АЕС
Рівненська АЕС 
Чорнобильська АЕС 
Хмельницька АЕС 
Атомні електростанції України:


Слайд #12
Теплові електростанції України:


Слайд #13
Дніпровська
Дніпродзержинська 
 Дністровська-1 
Дністровська-2
 Канівська 
Каховська 
 Київська 
 Кременчуцька 
 Теребле-Ріцька
малі гідроелелектростанції України
Гідроелектростанції України:


Слайд #14
Льон вирощується на Поліссі, цукрові буряки - у лісостепу, озиму пшеницю, кукурудзу, зерно та соняшники – у степовій зоні, рис – на зрошуваних землях півдня.
Різноманітні природні умови дають змогу вирощувати численні сільськогосподарські культури.


Слайд #15
Дякую за увагу!