Презентація "Глобальне потепління"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Глобальне потепління"
Слайд #1
Глобальне потепління
Підготувала учениця 10-А класу Стрільник Юлія


Слайд #2
ПРИРОДНІ ЗМІНИ КЛІМАТУ
Останні роки ми помічаємо потепління клімату. Літо стає жаркішим, зима м’якшою. Середня температура вперто повзе вверх. У чому ж причина таких змін?


Слайд #3
Глобальне потепління
Атмосфера нашої планети складається з різноманітних газів. Завдяки деяким з них енергія Сонця утримується біля поверхні Землі, підтримуючи температуру поверхні на рівні, придатному для життя. Затримуючи тепло в атмосфері Землі, ці гази створюють ефект, який називається парниковим. Без парникового ефекту температура навколоземних шарів атмосфери була б в середньому на 30ºС нижча від існуючої, а поверхня Землі була б лише -18ºС.


Слайд #4
Із загальної кількості сонячної енергії :
20% - поглинається атмосферою 34% - відбивається хмарами і земною поверхнею 46% - доходить до поверхні Землі й нагріває її


Слайд #5
Основні парникові гази
Водяна пара – основний природний парниковий газ, який відповідає більш ніж за 60 % ефекту.
Вуглекислий газ(CO2) – його джерелами в атмосфері Землі є вулканічні викиди, життєдіяльність організмів, діяльність людини.
Метан (CH4)- основними антропогенними джерелами є травна ферментація у тварин, вирощування рису, горіння біомаси.
Озон (О3).
Флуорохлорні вуглеводні (фреони).
Оксиди Нітрогену.


Слайд #6
Джерела викидів парникових газів:
Вуглекислий газ – спалювання палива.
Метан – видобуток та транспортування вугілля, сільське господарство, розклад відходів.
Закис азоту – хімічна промисловість, спалювання відходів, обробка грунтів.
Фреони – виробництво алюмінію, магнію, застосування для гасіння, охолодження, кондиціювання.


Слайд #7
Проблеми пов'язані з парниковим ефектом
Підвищення рівня Світового океану.
Зміни характеру хмарності й пов'язані з цим кліматичні зміни.
Зміна розподілу опадів за регіонами
Зміна освітленості (глобальне потемніння)


Слайд #8
Глобальне потепління, впевнені американські вчені, може спонукати планетарну катастрофу. По-перше, потепління викличе збільшення концентрації водяної пари в атмосфері (на 6 % більше з кожним градусом підвищення температури), що викличе збільшення опадів і можливо більшу кількість катаклізмів погоди та стихійних лих у майбутньому. За прогнозами вчених, внаслідок глобального потепління рівень моря до 2100 може підвищитися майже на 50 см.


Слайд #9

Глобальне потепління збільшує ризик виникнення таких стихійних лих, як повені, циклони, посухи, пожежі. Кількість стихійних лих протягом 80х років ХХ століття збільшилася вдвічі порівняно з 70-ми роками.


Слайд #10
Останнім часом проблема парникового ефекту стає усе більше й більше гострою. Кліматична обстановка у світі вимагає вживання невідкладних заходів. Доказом цьому можуть служити деякі наслідки парникового ефекту, що проявляються вже сьогодні. Незважаючи на природні катаклізми, людство не вживає заходів по зниженню викидів в атмосферу. Якщо людство продовжить так безвідповідально відноситися до своєї планети, то невідомо якими ще нещастями це обернеться.


Слайд #11
Вирішення проблеми парникового ефекту
Відновлення грунтового і рослинного покрову з максимальними запасами органічної речовини.
Заміна викопного палива іншими джерелами енергії – екологічно безпечними, які не потребують розходу кисню.
Використання водневої та вітрової енергії.
Боротьба із скороченням рослинного покриву Землі (тому що більшість рослин очищують повітря від парникових газів).


Слайд #12
Дякую за увагу!!!