Презентація "Ноосфера"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Ноосфера"
Слайд #1
Ноосфера


Слайд #2
Ноосфе́ра  — сучасна стадія розвитку біосфери, пов'язана з появою в ній людства.


Слайд #3
Закон ноосфери Вернадського 


Слайд #4
Предмет ноосферології — ноосфера
Основоположна тема ноосферних досліджень — механізми прискорення трансформації біосфери в ноосферу. 
Характерні риси ноосферології — міждисциплінарність й енциклопедичне охоплення найрізноманітніших галузей


Слайд #5
Серед складових частин ноосфери виділяють
Антропосферу
Техносферу
Соціосферу


Слайд #6
Періоди взаємодії суспільства і природи:
стародавній період - час накопичення знань про природу і початок формування основних типів взаємовідносин людини і природи;
рабовласництво - час інтенсивного розвитку землеробства і скотарства;
феодалізм - новий етап в освоєнні природи людиною;
капіталізм - ера активного промислового використання природи, що ігнорує екологічні закони;
соціалізм - період наукового природокористування.


Слайд #7
Процеси антропогенного впливу на природу можна класифікувати на три групи:
умовно нейтральні 
негативні 
позитивні


Слайд #8
Причини глобального потепління
парниковий ефект (викиди вуглекислого газу)– 46%;
забруднення атмосфери хімічними речовинами – 24%;
вирубка лісу (вуглекислий газ біологічно не зв’язується) – 18%;
інтенсифікація сільського господарства (окиси азоту) – 9%;
спалювання сміття – 3%.


Слайд #9
Причини руйнування озону: 
Фреон
Окиси азоту і антропогенний хлор
Надзвукові літаки


Слайд #10
Процес забруднення біосфери класифікується за наступними видами:
Інгредієнтне 
Параметричне
Біоценотичне
Стаціально-деструкційне 


Слайд #11
Дякуємо за увагу!
Могилна В, Калашник О. 11-Б