Презентація "Проблема забруднення грунтів"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Проблема забруднення грунтів"
Слайд #1
ПРОБЛЕМА забруднення грунтів
Виконала
Жукова Євгенія


Слайд #2
Грунт - це особливе природне утворення, що має ряд властивостей . Він сформувався в результаті тривалого перетворення поверхневих шарів літосфери під дією гідросфери і атмосфери, живих і мертвих організмів. Найважливіша його властивість – родючість.


Слайд #3
Особливий вплив людини на родючий шар землі зріс в час науково - технічної революції. При цьому не тільки посилилась взаємодія людини із землею, але і змінилися основні риси взаємодії. Проблема «грунт - людина» ускладнилась урбанізацією, все більшим використанням земель, зростанням потреб продуктів харчування.


Слайд #4
Хижацька діяльність жахливо впливає на грунт: прогресуючим скороченням біологічно активних площ грунту,його ерозією, засоленням і забрудненням. Порушення грунтового покриву в результаті його неправильної експлуатації приводить до посиленого руйнування.


Слайд #5
Особливо небезпечних масштабів набула ерозія ґрунтів. В Україні третина ріллі — 10,2 млн. га сільськогосподарських угідь — еродована та 16,9 млн. га зазнає впливу вітрової ерозії.


Слайд #6
Забрудненість грунтів в Україні


Слайд #7
Захист грунтів
В Україні набуто системного підходу до захисту ґрунтів від ерозії, зокрема, науково обґрунтована і випробувана високоефективна ґрунтозахисна система землеробства.


Слайд #8
Кінець