Презентація "Глобальні екологічні проблеми людства"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Глобальні екологічні проблеми людства"
Слайд #1
Глобальні екологічні проблеми людства


Слайд #2
Екологічні проблеми – це зміни стану довкілля, які можуть погіршити умови життєдіяльності людини.
Можна виділити два аспекти екологічної проблеми: - екологічні кризи, що виникають внаслідок природніх процесів;- кризи, що викликані антропогенною дією і нераціональним природокористуванням.


Слайд #3
Вплив людини на екологію
Упродовж багатьох років багатства надр, ресурси біосфери споживались і витрачались у максимально можливих обсягах. Людство вступило у ХХ століття під гаслом: «природа не храм, а майстерня». Такий хід не міг не завершитися глобальною деградацією природного середовища земної кулі.
Те що людина зробила з навколишньою природою, вже по своїх масштабах катастрофічно. В результаті вода забруднюється вже в повітрі, забруднена і сама атмосфера, знищені мільйони гектарів родючих грунтів, ядрохімікатами і радіоактивними відходами заражена планета, величезних розмірів досягло обезліснення і опустелювання та багато іншого.


Слайд #4


Слайд #5
Використання компонентів навколишнього середовища в якості ресурсної бази виробництва
Дія виробничої діяльності людей на навколишнє природнє середовище (її забруднення)
Природа переживає вплив суспільства по наступним напрямках:
Демографічний тиск на природу (сільськогосподарське використання земель, збільшення кількості населення, ріст крупних міст).


Слайд #6
Головний фундамент життя – ґрунти. У той час,як Земля накопичує один сантиметр чорнозему за 300 років, нині один сантиметр ґрунту гине за 3 роки.


Слайд #7
Не меншу небезпеку являє собою забруднення планети. Світовий океан постійно забруднюється через розширення видобутку нафти на морських промислах. Величезні нафтові плями згубні для життя океану. В океан скидають мільйони тонн фосфору, свинцю, радіоактивних відходів. На кожен квадратний кілометр океанської води зараз припадає 17 тонн різних викидів суші.


Слайд #8
Самою вразливою частиною природи стала прісна вода. Стічні води, пестициди, добрива, ртуть, миш’як, свинець і багато чого іншого в величезних кількостях попадають у ріки та озера


Слайд #9
Забруднення атмосферного повітря перевершило всі припустимі межі. Концентрація шкідливих для здоров’я речовин у повітрі перевищує медичні норми в багатьох містах у десятки разів.


Слайд #10
Кислотні дощі – містять двоокис сірки і окис азоту, що є наслідком функціонування теплових електростанцій і заводів, несуть загибель озерам і лісам.


Слайд #11
Озонові дірки
Локальне падіння концентрації озону в стратосфері на 10 – 40 %.
Є ще одним наслідком згубної людської діяльності на навколишнє середовище.
Ослаблення озонового шару усилює потік сонячної радіації на Землю і викликає у людей зростання числа ракових захворювань шкіри. Також від підвищеного рівня випромінювання страждають рослини і тварини.


Слайд #12
Шляхи вирішення глобальних екологічних проблем
Енергетичне забезпечення високого рівня життя і охорони довкілля
Екологічна культура
Витрати на рішення екологічних проблем
Використання науково-технічного прогресу для охорони природи і забезпечення високого рівня життя
Обмеження споживчого відношення до природи
Результат:- Високий рівень життя;- Збереження планети, клімату, біосфери.


Слайд #13
Тож не забуваймо захищати та оберігати наше довкілля!