Презентація "Газові закони"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Газові закони"
Слайд #1
РІВНЯННЯ СТАНУ ІДЕАЛЬНОҐО ГАЗУ. ГАЗОВІ ЗАКОНИ


Слайд #2
Абсолютним нулем температури називається така температура, при якій об'єм ідеального газу дорівнює нулю.
Досягнути абсолютний температурний нуль неможливо, бо повинен припинитися тепловий рух, а це — неможливо, бо не існує матерія без руху


Слайд #3
кипіння води танення льоду


Слайд #4
ГЕЙ-ЛЮССАК, ЖОЗЕФ ЛУИ
Жак Александр Сезар ШАРЛЬ
Бенуа Поль Эмиль Клапейрон
Едм Маріотт


Слайд #5
В 1660-х годах физик Роберт Бойль (закон Бойля-Мариотта) составил список из 24 будущих открытий человечества.
Часть из них уже реальность: человек научился летать и плавать под водой разработаны болеутоляющие, снотворные, галюциногенные препараты и антидепрессанты стала возможной трансплантация органоврешены проблемы точной картографии и навигации изобретена лампочкапроизошла революция в сельском хозяйствесделана легкая и прочная броня и корабли из металла, не зависящие от силы ветрарезко увеличена средняя продолжительность жизнивпереди ещевозможность лечить на расстояниивозвращению молодости или по крайней мере некоторых её признаков — зубов или цвета волоспревращение одних видов животных, растений в другие (превращения одних металлов в другие уже возможно)


Слайд #6
РІВНЯННЯ СТАНУ ІДЕАЛЬНОҐО ГАЗУ.
Мікростани (поведінку окремих молекул газу) не можна контролювати.
Макростани (прояви рухів безлічі молекул у посудині об'ємом V) можна контролювати шляхом вимірювання р і Т.
Величини р, V, Т — параметри стану.
Математичний вираз, що пов'язує між собою параметри р, V, і Т , які характеризують стан певної маси газу — називається рівнянням стану.
R=k•Na=8,31Дж/мольК


Слайд #7
рівняння Менделєєва-Клапейрона
PV= ν RT


Слайд #8
Рівняння Клапейрона
Якщо маса газу незмінна, то при змінних параметрах р, V і Т
(але різна для різних газів) — рівняння Клапейрона


Слайд #9
Ізопроцеси — це процеси, що відбуваються при сталому значенні одного з параметрів стану (T, V або р) з незмінною масою газу.


Слайд #10
Ізобарний процес — це процес, що відбувається при сталому тиску (р = const).
законГей-Люссака
Графіки процесів при р = const — ізобари.


Слайд #11
Ізохорний процес — це процес, що відбувається при сталому об'ємі (V = const).
Графіки процесів при V= const — ізохори.
закон Шарля.


Слайд #12
Ізотермічний процес — це процес, що відбувається при сталій температурі (Т= const).
закон Бойля-Маріотта.

pV = const або p1V 1= p2V2
Графіки процесів при Т= const — ізотерми.
.


Слайд #13
Графіки ізопроцесів.