Презентація "Сила тертя"

-2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Сила тертя"
Слайд #1
Шлях до розвитку й урешті-решт, до щастя людини лежить через її працю


Слайд #2

Питання
Відповідь
Бал
1
Математичний вираз закону Гука
2
У формулі закону Гука k – це…
3
Математичний вираз для сили тяжіння
4
У формулі для сили тяжіння g = …
5
Від чого залежить g?
6
У формулі закону Гука х – це…
7
Як позначається сила реакції опори?
8
Одиниці вимірювання k - …
9
Чому дорівнює сила тяжіння тіла масою 1 кг на Землі?
10
Одиниці вимірювання g - …
11
Чому дорівнює вага тіла масою 10кг на Землі?
12
Де й у скільки разів вага космонавта буде меншою - на Землі або на Місяці?
Всього


Слайд #3

Питання
Відповідь
Бал
1
Математичний вираз закону Гука
Fпр. = k∆x
2
У формулі закону Гука k – це…
Жорсткість тіла
3
Математичний вираз для сили тяжіння
Fт = mg
4
У формулі для сили тяжіння g = …
9,8 Н/кг
5
Від чого залежить g?
Від географічної широти
6
У формулі закону Гука х – це…
Видовження тіла
7
Як позначається сила реакції опори?
N
8
Одиниці вимірювання k - …
Н/м
9
Чому дорівнює сила тяжіння тіла масою 1 кг на Землі?
9,8Н
10
Одиниці вимірювання g - …
Н/кг
11
Чому дорівнює вага тіла масою 10кг на Землі?
98Н
12
Де й у скільки разів вага космонавта буде меншою - на Землі або на Місяці?
На Місяці ≈ у 6 разів
Всього


Слайд #4
Сила тертя


Слайд #5
Два найголовніших винаходи — колесо й добування вогню — пов’язані саме із прагненням зменшити й збільшити ефекти тертя.


Слайд #6
Fтяги
Fтер
Fтер
Сила тертя прикладена вздовж поверхні, якою тіло стикається з іншим тілом.
Завжди спрямована проти напрямку руху тіла, до якого вона прикладена


Слайд #7
Причини виникнення сили тертя
Наявність нерівностей на поверхні тіл, які стикаються
Якщо обидві поверхні ретельно відшліфовані, при зіткненні поверхонь виникають сили міжмолекулярного притягання.


Слайд #8
Види сил тертя
спокою
кочення
ковзання


Слайд #9
Знайомимось із силою тертя спокою


Слайд #10
Залежність сили тертя
Не залежить від площі дотичних поверхонь
Залежить від навантаження
Залежить від роду тертьових поверхонь


Слайд #11
Сила тертя визначається за формулою:
Fтер = μN
Якщо поверхня горизонтальна, то сила тиску на неї дорівнює вазі тіла:

N = Р = mg  Fтер. = μmg
μ – коефіцієнт тертя ковзання


Слайд #12
Коефіцієнт пропорційності μ називається коефіцієнтом тертя ковзання.
Він визначається матеріалом дотичних поверхонь та якістю їх обробки.
Коефіцієнт тертя визначається експериментально.
Матеріали
Коефіцієнт тертя
Сталь по льоду
0,015
Сталь по сталі
0,03-0,09
Дерево по дереву
0,2-0,5
Шини по сухому асфальту
0,5-0,7
Шини по мокрому асфальту
0,35-0,45
Шини по льоду
0,15-0,20


Слайд #13
За однакових умов сила тертя ковзання завжди більша за силу тертя кочення


Слайд #14


Слайд #15
Способи збільшення сили тертя


Слайд #16
Способи зменшення сили тертя
Підбір матеріалів з низьким коефіцієнтом тертя
Заміна тертя ковзання на силу тертя кочення
Тертьові поверхні розділяють рідиною, мастилом


Слайд #17
Чи в Одесі , чи в Полтаві, чи в самій столиці.
Ходить чумак із мазницею помежи крамниці.
А в крамницях тих товару: срібло й злото сяє.
А чумакові все байдуже, він дьогтю шукає…
С.Руданського « Добре торгувалось»
Дьоготь – в'язка бура або чорна рідина; складна суміш органічних речовин.


Слайд #18
Немазаний віз скрипить , а мазаний – сам біжить.
Без мастила нема діла.
Зникло б у ниток тертя, пропали б одяг і взуття».
Прокоментуйте прислів’я та приказки:
Виписує кренделя, як у гололід теля
Танцює , як цап на льоду.
Погляньте на оцю біду: танцює , як корова на льоду
На те й коня кують, щоб не спотикався.
Коси коса, поки роса.
Коса любить брусок і сала кусок.
Плуг від роботи блищить


Слайд #19
Сила тертя в природі
У багатьох рослин і тварин є різні органи призначені для хапання (вусики рослин, хобот слона, чіпкі хвости лазячих тварин) . Усі вони мають шорстку поверхню для збільшення тертя


Слайд #20
Домашнє завдання
Опрацювати § 10
Сласти розповідь на тему«Якби зникла сила тертя»