Презентація "Електричний струм у газах"

+7
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Електричний струм у газах"
Слайд #1
Електричний струм у газах


Слайд #2
Молекули газів
Молекулярна структура молекули вуглекислого газу


Слайд #3


Слайд #4
Газовий розряд — явище протікання електричного струму в газах.
Є самостійні і несамостійні газові розряди.
Розрізняють такі типи самостійних газових розрядів:
Тліючий розряд
Дуговий розряд
Іскровий розряд
Коронний розряд


Слайд #5


Слайд #6
Тліючий розряд
Тлі́ючий розря́д  — тип газового розряду із неоднорідним розподілом електричного поля між катодом і анодом.
Це самостійний розряд, в якому катод випромінює електрони внаслідок бомбардування позитивними йонами й високоенергетичними світловими квантами.
При тліючому розряді проміжок між катодом і анодом розділяється на області, що характеризуються різною яскравістю, і в яких відбуваються різні процеси. Основнийспад напруги при тліючому розряді відбувається поблизу катода. Його називають катодним падінням потенціалу.


Слайд #7
Дугови́й розря́д — вид самостійного газового розряду, який виникає за високої температури між електродами, розведених на невелику відстань і супроводжується яскравим світінням у формі дуги.
Для дугового розряду характерні: велика густина струму і напруга між електродами порядку кількох десятків вольт. Він є результатом інтенсивного викидання термоелектронів розжареним катодом. Електрони прискорюються електричним полем і спричинюють ударну іонізацію молекул газу, тому електричний опір газового проміжку між електродами невеликий.
Дуговий розряд


Слайд #8
Іскровий розряд
Іскровий розряд має вигляд яскравих зигзагоподібних розгалужених ниток — каналів іонізованого газу, які пронизують розрядний проміжок і зникають, замінюючись новими. Супроводжується виділенням великої кількості теплоти і яскравим свіченням газу. Явища, які характеризують даний розряд, викликаються електронними та іонними лавинами, що виникають в іскрових каналах, де тиски збільшуються до сотень атмосфер, а температура підвищується до 10000°С. Прикладом іскрового розряду є блискавка.


Слайд #9
Коронний розряд
Коро́нний розря́д — тип газового розряду, що виникає в сильних неоднорідних електричних полях навколо електродів із великою кривиною в газах із доволі високою густиною.
Коронний розряд проявляється візуально у вигляді світіння навколо гострих кутів електрода. Напруженість електричного поля, необхідна для виникнення коронного розряду, повинна перевищувати 3×104 В/см. Сильне неоднорідне поле має виникнути навколо лише одного електрода, інший може бути віддаленим, його роль можуть виконувати будь-які заземлені предмети.


Слайд #10
Плазма - стан іонізованого газу
Плазмова лампа


Слайд #11
Блискавка є прикладом природньої плазми. Зазвичай, блискавка досягає проходження заряду у 30 000 ампер і потенціалу до 100 мільйонів вольт. Блискавки випромінюють світло та радіохвилі.


Слайд #12
Електростатика і життя


Слайд #13
Використана література.
2. Інтернет ресурси http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q