Презентація "Люмінесценція"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Люмінесценція"
Слайд #1
Люмінесценція


Слайд #2
Люмінесценція — відмінне від теплового світіння збудженої речовини.


Слайд #3
Речовина, у якій спостерігається люмінесценція, називається люмінофором.


Слайд #4
Люмінесцентне випромінювання виникає за рахунок квантових переходів атомів, іонів,молекул зі збудженого стану в основний чи менш збуджений.


Слайд #5
Види люмінісценції


Слайд #6
За типом збудження
фото- радіо-
електро- хемі- біо- рентгено-
катодо- трібо- електро-


Слайд #7
За механізмом
 резонансна рекомбінаційна
спонтанна вимушена


Слайд #8
Люмінесценція при збудженні речовини світлом називається фотолюмінесценцією:
Фосфоресценція
Флуоресценція


Слайд #9
Фосфоресценція – довготривале світіння


Слайд #10
Різновиди фосфоресценції
фотолюмінесценція 
рентгенолюмінесценція 
катодолюмінесценція
хемолюмінесценція
кріолюмінесценція
електролюмінесценція
 триболюмінесценція


Слайд #11
Флуоресценція - коротке світіння


Слайд #12
Застосування
Використовують дляотримання люмінесценції рідких кристалів і скла, а також твердих порошків —кристалофосфорів.


Слайд #13
При збудженні речовини струмом виникає електролюмінесценція.


Слайд #14
Використання електролюмінесценції
для застосування в деяких спеціальних процесах збагачення корисних копалин.
при вивченні кристалів мінералів.
для освітлення в люмінісцентних лампах і світлодіодах


Слайд #15
Світіння, яке виникає внаслідок хімічних реакцій, називають хемолюмінесценцією.


Слайд #16
Світіння в живих організмах — біолюмінесценція.


Слайд #17
Біологічні функції  біолюмінесценції
Приваблення здобичі або партнерів
Комунікація
Попередження або погроза
Відлякування або відволікання
Маскування на тлі природних джерел світла


Слайд #18
Вивчення люмінесценції — один із головних методів оптичної спектроскопії.


Слайд #19
Дякую за увагу!