Презентація "Електромагнітні коливання"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Електромагнітні коливання"
Слайд #1
Електромагнітні коливання в контурі


Слайд #2
Електромагнітні коливання
Періодичні зміни величин, що характеризують електричні та магнітні поля (заряд, струм, напруга)
Коливний контур – послідовно з’єднані котушка (L), конденсатор (C) та резистор (R)


Слайд #3
Ідеальний коливний контур Томсона
R – активний опір дорівнює нулю
В конурі відбуваються вільні коливання


Слайд #4
Механізм коливних процесів


Слайд #5
Закон збереження енергії
Е
Е


Слайд #6
Гармонічні коливання в контурі
R=0 Ом


Слайд #7
Формула Томсона


Слайд #8
Затухаючі електромагнітні коливання
В реальних коливних контурах и R0 – коливання затухаючі.


Слайд #9
Відповідність міх механічними коливними величинами та електромагнітними
Механічні величини
Електромагнітні величини
Координата
x
Заряд
q
Швидкість
v
Сила струму
I
маса
m
індуктивність
L
Жорсткість
k
Величина обернена до ємності
1/C
Коефіцієнт тертя

опір
R
Прискорення
a
Швидкість зміни струму
I/t
Потенціальна енергія
Eп
Енергія електричного поля конденсатора
We
Кінетична енергія
Ек
Енергія магнітного поля котушки

Сила
F
Ерс самоіндукції
Eсі


Слайд #10
Коливна система
Генератор незатухаючих коливань
Автоколивання – незатухаючі коливання, які підтримуються в системі за рахунок джерела енергії, причому поповнення енергією регулюється самою коливною системою
Джерело енергії
Клапан


Слайд #11
Генератор незатухаючих електромагнітних коливань на транзисторі