Презентація "Рівняння стану ідеального газу"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Рівняння стану ідеального газу"
Слайд #1
Рівняння стану ідеального газу


Слайд #2
Рівняння стану газу(Клапейрона)
Рівняння, яке пов’язує між собою макропараметри стану газу (p, V, T)
Рівняння Клапейрона, m-const


Слайд #3
Рівняння стану газу(Мендєлєєва-Клапейрона)


Слайд #4
Закон Дальтона
Тиск суміші газів дорівнює сумі парціальних тисків газів


Слайд #5
Ізотермічний процес. Закон Бойля-Маріотта
При постійній температурі та незмінній масі газу добуток тиску на об’єм є величина постійна.


Слайд #6
Ізобарний процес. Закон Гей-Люссака
При постійному тиску та незмінній масі газу відношення об’єму до абсолютної температури є величина постійна


Слайд #7
Ізохорний процес. Закон Шарля
При постійному об’ємі та незмінній масі газу відношення тиску до абсолютної температури є величина постійна