Презентація "Рівномірний рух по колу"

-4
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Рівномірний рух по колу"
Слайд #1
Рівномірний рух по колу


Слайд #2
Криволінійний рух та швидкість
Криволінійним називають рух, траєкторія якого є крива лінія.
Криволінійний рух завжди відбувається з прискоренням.


Слайд #3
Рівномірний рух по колу
Рух тіла по колу зі сталою по модулю швидкістю.


Слайд #4
Доцентрове прискорення
При рівномірному русі по колу прискорення тіла у будь-якій точці траєкторії напрямлений по радіусу до центра кола.


Слайд #5
Період обертання (Т)
Проміжок часу за який тіло здійснить повний оберт


Слайд #6
Частота обертання
Частотою обертання називають фізичну величину, що дорівнює кількості обертів за одиницю часу


Слайд #7
Кутова швидкість
Кутовою швидкістю називають фізичну величину, що дорівнює відношенню кута повороту радіуса, проведеного з центра кола до точки тіла, до часу, за який цей поворот відбувся.


Слайд #8
Рух колеса
Тіло бере участь в поступальному та обертальному рухах.
т. Р – миттєва вісь обертання