Презентація "Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ)"

-14
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ)"
Слайд #1
Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ). Швидкість світла у вакуумі.


Слайд #2
Класична механіка
Простір тривимірний і одномірний час
Зворотність простору і незворотність часу
Однорідність простору і часу (усі точки простору рівноправні і проміжки часу)
Ізотропність простору (однаковість властивостей в усіх напрямках)
Абсолютність простору і часу.


Слайд #3
В основі класичної механіки – принцип відносності Галілея
Будь-які механічні процеси в будь-якій інерційній СВ відбуваються однаково.
Ніякими механічними дослідами не можна встановити, чи тіло перебуває в стані спокою чи в стані руху.


Слайд #4
Суперечності між електродинамікою та механікою
Максвел сформулював основні закони електродинаміки де швидкість світла в вакуумі 3108 м/с


Слайд #5
Припущення Лоренца
Світло поширюється в “ефірі”


Слайд #6
Спростування припущення Лоренца
Майкельсон і Морлі
Дослід з дослідженням швидкості світла в СВ зв’язаній з Землею
Швидкість стала
“Ефіру” не існує


Слайд #7
Поєднання непоєднуваного
Закони класичної механіки працюють коли швидкості руху тіла << швидкості світла


Слайд #8
Спеціальна теорія відносності (СТВ)
Усі закони фізики в інерційних СВ протікають однаково
Швидкість поширення світла в усіх інерційних СВ стала


Слайд #9
Відносність одночасності


Слайд #10
Відносність часу


Слайд #11
Відносність довжини


Слайд #12
Релятивістський закон додавання швидкостей