Презентація "Елементи статики та динаміки рідин та газів"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Елементи статики та динаміки рідин та газів"
Слайд #1
Елементи статики та динаміки рідин та газів
І частина


Слайд #2
Зміст
Тиск. Сила тиску
Закон Паскаля для рідин і газів
Гідравлічний прес
Гідростатичний тиск
Сполучені посудини. Шлюзи
Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі. Залежність атмосферного тиску від висоти.
Барометри. Манометри.


Слайд #3
Що вивчає?
Умови рівноваги рідин, газів та тіл, які занурені у них.


Слайд #4
Форма
Рідина зберігає об’єм і набуває форми посудини в яку налита
Газ набуває форми і об’єму посудини в якій знаходиться


Слайд #5
При розгляді явищ необхідно враховувати сили пружності, що діють між сусідніми частинками (молекулами) рідини та газу


Слайд #6
Виникнення сил пружності (порівняння)
На відміну від твердих тіл, сил пружності в яких виникають при зміні їх розмірів і форми, в рідинах вони виникають тільки при стисканні чи розтягу, в газах при стисканні.


Слайд #7
Дія сил пружності
Як показує дослід рідини діють з певними силами на тверду поверхню яка стична з рідиною (на дно, на стінки посудини, на тіло занурене в рідину). Ці сили називають силами тиску


Слайд #8
Особливості сил пружності
Це сили пружності стисненої рідини.
Перпендикулярні до поверхні на яку тиснуть.
Розподілені по всій поверхні твердого зануреного тіла тому залежать від площі поверхні тіла


Слайд #9
Для характеристики сил тиску, які діють вздовж поверхні тіла вводять поняття тиску
Тиск  фізична величина, яка дорівнює відношенню сили, що діє на поверхню до площі цієї поверхні.
Формула
Одиниці вимірювання тиску Па (Паскаль)


Слайд #10
Закон Паскаля для рідин та газів
Рідина (газ) передає тиск який чинить на них зовнішня сили в усіх напрямках однаково


Слайд #11
Гідравлічний прес
Дія грунтується на законі Паскаля


Слайд #12
Гідравлічний прес
Дві посудини з’єднанні між собою і заповнені рідиною (технічним маслом)


Слайд #13
Гідравлічний прес дає виграш в силі
В скільки разів площа більшого поршня більша за площу меншого, такий виграш в силі


Слайд #14
Виграшу в роботі не дає


Слайд #15
Гідростатичний тиск
Рідина знаходиться в полі тяжіння Землі.
На кожну частинку діє сила тяжіння.
Під дією цієї сили верхній шар тисне на нижній.
Тиск на різних рівнях різний.
Тиск в рідинах зумовлений її вагою


Слайд #16
Тиск зумовлений вагою рідини - гідростатичний
Формула


Слайд #17
За формулою
Залежить від глибини занурення і густини рідини і не залежить від форми посудини


Слайд #18
Зверни увагу!
Тиск рідини на глибині h
Тиск в рідині на глибині h


Слайд #19
Сполучені посудини
Посудини з’єднанні протоками нижче рівня рідини


Слайд #20
З умови рівноваги рідини випливає закон сполучених посудин
Однорідна рідини встановлюється в нерухомих сполучених посудинах так, що тис усіх точок на однаковому рівні однаковий


Слайд #21
Якщо налито дві незмішувані рідини


Слайд #22
Приклад застосування сполучених посудин - шлюзи


Слайд #23
Декілька рідин