Презентація "Ринок"

+5
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Ринок"
Слайд #1
Ринок. Види ринків та їх значення
Підготувала
учениця 11 –Б класу
Іщенко Інна


Слайд #2
Ринок
Ринок — це певна сукупність економічних відносин з приводу купівлі-продажу товарів і послуг відповідно до законів сучасного товарного виробництва


Слайд #3
Види ринків
З точки зору законодавства
легальні
 тіньові


Слайд #4
По економічному призначенню об’єктів ринкових відносин:
Споживчий ринок – окремі особи і господарства, які купують товари для особистого споживання
Ринок робочої сили – сукупність економічних відносин між зайнятими і незайнятими найманими працівниками, з одного боку, підприємцями і біржами праці (державними і приватними) – з іншого з приводу організації, використання і купівлі-продажу робочої сили.
Ринок засобів праці або капіталу – певна сукупність економічних відносин між різними суб’єктами підприємницької діяльності з приводу організації, використання і купівлі-продажу засобів праці.


Слайд #5
Фінансовий ринок – певна сукупність економічних відносин з приводу організації купівлі-продажу вільних грошових коштів та їх перетворення на грошовий капітал.
Валютний ринок – важлива сфера економічних відносин з приводу купівлі-продажу іноземних валют і платіжних документів (чеків, векселів, акредитивів, телеграфних і поштових переказів в іноземній валюті).


Слайд #6
Ринок інформації – сукупність економічних відносин з приводу купівлі-продажу інформаційних послуг, збирання, обробки, систематизації інформації та її продажу кінцевому споживачеві.


Слайд #7
За просторовою ознакою
місцевий
національний
регіональний
світовий


Слайд #8
Основні функції ринку
Регулююча функція полягає в тому, що ринок регулює всі економічні процеси — виробництво, обмін, розподіл, споживання, визначаючи пропорції та напрями розподілу економічних ресурсів;


Слайд #9
Стимулююча функція полягає в тому, що ринок спонукає виробників товарів та послуг до зниження витрат, підвищення якості та споживчих властивостей товарів;


Слайд #10
Інформативна функція полягає в тому, що ринок через ціни інформує виробника, торговця, споживача про те, що вигідно виробляти й купувати, а що — ні, у якій кількості і кому;


Слайд #11
Розподільча функція проявляється в тому, що доходи виробників та споживачів диференціюються через ціни, зумовлюючи соціальне розшарування суспільства за доходами;


Слайд #12
Інтеграційна функція проявляється в тому, що ринок об’єднує суб’єктів економічної системи в одне ціле, сприяючи формуванню єдиного економічного простору як у межах окремої держави, так і в межах світової економіки;


Слайд #13
Список використаних джерел інформації:
http://osvita.ua/vnz/reports/international-relations/19290/
http://school.xvatit.com/index.php
uk.wikipedia.org/wiki/Ринок


Слайд #14
Дякую за увагу!