Презентація "Взаємодія психології з іншими науками"

-3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Взаємодія психології з іншими науками"
Слайд #1
Взаємодія психології з іншими науками


Слайд #2
Зв'язок психології з іншими науками обопільний: в одних випадках психологія використовує досягнення інших наук для розв'язання своїх проблем, в інших - різні науки використовують психологічні знання для пояснення або розв'язання своїх питань. Від того, яке місце відводиться психології в системі наук, багато в чому залежить і розуміння можливостей використання психологічних знань в інших галузях суспільного виробництва: духовного і матеріального. І навпаки, розуміння того, якою мірою психологія може використовувати здобутки інших наук, сприяє проведенню психологічних досліджень.


Слайд #3
Одна з перших класифікацій наук створена Платоном. Класифікація надавала схему всіх наукових знань тієї епохи, що збігається із структурою самої психології - структурою пізнавальних здібностей людини.


Слайд #4
Діалектика - розум, виступає як мистецтво міркування.


Слайд #5
Фізика - почуттєве пізнання, сприймання.


Слайд #6
Етика - воля і прагнення.