Презентація "Конфлікти"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Конфлікти"
Слайд #1
Конфлікти«Поганий світ кращий за гарну сварку»


Слайд #2
Конфлікт – це зіткнення протележних інтересів,думок,поглядів; серйозні розбіжності; гостра суперечка.
Що таке
«конфлікт»?


Слайд #3
Формула конфлікту
КС(конфліктна ситуація)+І(інцидент)=К(конфликт)
КС-це протиріччя, що
нагромадилися створючи
причину конфлікту;
І-збіг обставин, що є
приводом конфлікту;
К-конфлікт.


Слайд #4


Слайд #5
ОСНОВНІ ТИПИ КОНФЛІКТУ
Розрізняють чотири основних типи конфлікту:
1.Внутрішньоособовий конфлікт,
2.Міжособовий конфлікт,
3.Конфлікт між особистістю і групою,
4.Міжгруповий конфлікт


Слайд #6


Слайд #7
Внутрішньоособовий конфлікт (конфлікт вимог). В даному типі конфлікту сторонами, які конфліктують, є різні компоненти духовної структури людини, причому це можуть бути компоненти одного рівня, наприклад, у ситуації боротьби мотивів або зіткнення двох життєвих принципів.


Слайд #8
Міжособовий конфлікт (діадний). Це більш поширений тип конфлікту, де в ролі учасників постають дві особи, кожна з яких є суб’єктом – носієм певних цінностей, інтересів та думок.


Слайд #9
Конфлікт між особистістю і групою. Виробничі та навчальні групи встановлюють певні норми поведінки. Кожен повинен додержуватися, дотримуватися їх, щоб отримати визнання даною неформальною групою як її учасник і тим самим задовольнити свої соціальні потреби. Однак, якщо очікування групи заходять у суперечності з очікуваннями окремої особистості, може виникнути конфлікт.


Слайд #10
Міжгруповий конфлікт. Будь-яка організація складається з певних формальних і неформальних груп, між якими можуть виникати конфлікти. Найчастіше конфлікт виникає через розбіжності в цілях чи інтересах функціональних структурних груп, які просто не в змозі мирно співіснувати, оскільки всередині будь-якої групи постійно відбувається динамічний розвиток, змінюються цілі, завдання, що поступово входять у суперечки.


Слайд #11
ПРИРОДА КОНФЛІКТУ
Учасники
конфлікту
Об'єкт
конфлікту
Інцидент
КОНФЛІКТ


Слайд #12


Слайд #13
ПРИЧИНИ КОНФЛІКТУ
• розподіл ресурсів (вони завжди обмежені, а претендує на їх використання кілька сторін):
• різниця у цілях (спеціалізація, конкретизація та дроблення на підрозділи передбачає їх різну стратегічну спрямованість);
• взаємозалежність у досягненні результату (вимагає співробітництва, хоча, реалізовуючи власні завдання, люди інколи нехтують іншими);
• різниця в уяві та цінностях (відсутність об'єктивної оцінки ситуації):
• незадовільні комунікації (відсутність повної та достовірної інформації);
• різниця у досвіді та манері поведінки;
• різка зміна подій чи умов.


Слайд #14
Способи протікання
Пристосування - згладжування протиріч, навіть на шкоду своїх інтересів
Компроміс - взаємні поступки
Співробітництво - спільне вироблення рішень, що задовольняє інтереси сторін
Ігнорування - спроба (або прагнення) виходу з конфліктної ситуації, не вирішуючи її
Суперництво - відкрита боротьба за свої інтереси, завзяте відстоювання своєї позиції


Слайд #15
Виникнення конфліктної ситуації, її гострота, схильність до розвитку чи, навпаки, до згасання, залежить від особистих якостей людей, які беруть участь у ситуації. При цьому конфлікт швидко вирішується, якщо хоча б один з учасників конфліктної ситуації володіє: між особовими методами (стилями) вирішення конфліктних ситуацій. Є шість таких стилів: ухилення, згладжування, примушування, компроміс і вирішення проблем.


Слайд #16
Ухилення.
Згладжування.
Примушування.
Компроміс.
Вирішення проблеми
Вирішення конфліктів


Слайд #17


Слайд #18
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!