Презентація "Роль виховного ідеалу у формуванні особистості дитини"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Роль виховного ідеалу у формуванні особистості дитини"
Слайд #1
Роль виховного ідеалу
у формуванні
особистості дитини


Слайд #2

Мета дослідження:
теоретично обґрунтувати питання виховного ідеалу та дослідити мотиви його вибору дітьми


Слайд #3
Гіпотеза дослідження
ґрунтується на припущенні,
що мотиви вибору дітьми виховного ідеалу залежать
від їх вікових особливостей
та від чинників оточення


Слайд #4
Завдання:
теоретично обґрунтувати процес виховання;
розкрити зміст поняття “виховний ідеал” та охарактеризувати його;
здійснити ретроспективний огляд формування виховного ідеалу в різних історичних епохах;
дослідити мотиви вибору дітьми виховного ідеалу;


Слайд #5
Об’єкт дослідження:
виховний ідеал,
як педагогічна проблема.


Слайд #6
Предмет
дослідження:
мотиви вибору дітьми виховного ідеалу.


Слайд #7
Процес виховання –
система виховних заходів,
спрямованих на формування
всебічно і гармонійно
розвиненої особистості.


Слайд #8


Слайд #9
Структурні елементи процесу виховання :
мета;
завдання;
принципи;
методи;
засоби;
результати.


Слайд #10
Мета виховання –
всебічний гармонійний розвиток особистості.


Слайд #11
Основні напрями
всебічного розвитку
особистості:
• розумове виховання;
• моральне виховання;
• трудове виховання;
• система профорієнтаційної роботи;
• економічне виховання;
• естетичне виховання;
• фізичне виховання.


Слайд #12
Виховний ідеал – еталон взірцевої особистості,
що служить головним орієнтиром у вихованні молодого покоління.


Слайд #13
На формування ідеалу особистості
впливають такі чинники:
• тип стосунків, цінностей і настанов, що культивуютьсяв сім'ї ;
• загальнолюдські й національні цінності;
• соціальне середовище й конкретне місце проживання;
• рівень матеріального достатку;
• особистісні життєві настанови та ціннісні орієнтації.


Слайд #14


Слайд #15


Слайд #16
База дослідження


Слайд #17


Слайд #18


Слайд #19
Діаграма результатів опитування
“Кого ти вважаєш ідеалом?”
серед вихованців гуртку “Сувенірний калейдоскоп”


Слайд #20


Слайд #21


Слайд #22
Дякую
за увагу!


Слайд #23