Презентація "Мистецтво – посередник між культурами"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Мистецтво – посередник між культурами"
Слайд #1
Мистецтво –
посередник між
культурами
Виконала:ліцеїстка ІІІ-І курсуГринюк Ольга


Слайд #2
Серце, уява і розум - ось та середтнп, де зароджується те, що ми називаємо культурою.

К. Г. Паустовський


Слайд #3
Кожна з наук, що вивчає культуру суспільства, має своє визна-чення цього поняття:
в історії: культура є результатом історичного розвитку. Вона містить усе те, що люди виробили і що передається від покоління до покоління: знаряддя, символи, види та форми організації спільної діяльності, вірування; у психології: культура — особливе пристосування людей до природного оточення й економічних проблем. Вона складається з усіх результатів такого пристосування; у педагогіці: культура — це поведінка, якої людина навчилася, а не отримала як біологічну спадщину.


Слайд #4
Культура
Система матеріальних і духовних цінностей людства
Діяльність людини зі створення культурних цінностей
Споживання культурних цінностей, засвоєння досвіду, який був накопичений попередніми поколіннями
Культура падає вниз інтелігенцією.


Слайд #5
Мистецтво доступно лише сильним. Олександр Блок


Слайд #6
Простір культури – це світ предметів і процесів так званої штучної природи. Він є продуктом і сферою людської культуро-творчої діяльності.


Слайд #7
Час культури – це минуле, сьогодення та майбутнє людської культуро-творчої діяльності в єдності її поступальності й циклічності.


Слайд #8
Мистецтво - відображення дійсності в художніх образах.


Слайд #9
Діалог культур -
рівних і різних -
передбачає
взаємопроникнення
взаємозбагачення
культурний обмін


Слайд #10
взаємодопомога
гуманізм
милосердя
толерантність
Діалог культур


Слайд #11
Світова мистецька скарбниця


Слайд #12
Релігії

світу


Слайд #13
Традиції народів світу


Слайд #14
Пісочнаанімація


Слайд #15
Україна в мистецькому просторі світу


Слайд #16
Життя коротке, мистецтво - вічне.


Слайд #17
Дякую за увагу!!!