Презентація "Конфлікт"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Конфлікт"
Слайд #1
«Конфлікти»
Виконала
Учениця 11 класу
Харьковська Оксана


Слайд #2
Мета:
Сформувати поняття про конфлікт,його походження,розвиток і шляхи вирішення.


Слайд #3
Поняття “конфлікт”
Конфлікт – зіткнення людей (груп людей) на грунті перетину їх інтересів.
Суб’єкт конфлікту
Інтереси
Суб’єкт конфлікту
Об’єкт конфлікту
Причина конфлікту – зіткнення інтересів


Слайд #4
Здавна проблематика конфлікту була предметом вивчення філософів.
Конфуцій давньокитайский
мислитель
(551-479 до н.е)
Платон давньогрецький філософ
(428-348 до н.е)
Аристотель
Давньогрецьий філософ
(384-322 до н.е)


Слайд #5
Структура конфлікту
Формула конфлікту
КС(конфліктна ситуація)+І(інцидент)=К(конфликт)
КС – це протиріччя, що
нагромадилися створючи
причину конфлікту;
І-збіг обставин, що є
приводом конфлікту;
К-конфлікт.


Слайд #6
Типи конфліктів


Слайд #7
Міжособисті


Слайд #8
Між особистістю
і групою


Слайд #9
Міжгрупові


Слайд #10
Типи конфліктних особистостей
демонстративний;
ригідний;
педант;
безконфліктний.
29.08.2014


Слайд #11
Способи протікання конфліктів
Конфронтація
Суперництво
Конкуренція
Пасивне протистояння, прихований тиск на опонента
Відкрите протистояння із застосуванням сили
Боротьба
«по правилам»


Слайд #12
Стратегія поведінки суб’єктів конфлікту
Суперництво
Співпраця
Компроміс
Ухиляння
Пристосування


Слайд #13
Вирішення конфліктів
Стиль компромісу. Застосовуючи стиль компромісу,людина дещо поступається своїми інтересами,щоб задовольнити їх частков,інша сторона робить те саме.
Стиль співпраці. Використовуючи,стиль співпраці,людина бере активну участь у вирішенні конфлікту та відстоює свої інтереси,але при цьому намагається співпрацювати з іншою людиной
Стиль пристосування. Він означає,що людина діє сумісно з іншою не намагаючись відстоювати власні інтереси.Людина діє в такому стилі, коли «жертвує» своїми інтересами на користь іншої людини,поступаючись їй чи жаліючи її.


Слайд #14
Стиль ухиляння. Він реалізується тоді,коли людина не відстоює свої права,не співпрацює ні з ким для вирішення проблеми чи просто ухиляється від розв’язання конфлікту.
Стиль суперництва. Людина,яка використовуює цей стиль, досить активна і в переважній більшості іде до вирішення конфлікту своїм власним шляхом; вона не дуже зацікавлена у співпраці з і ншими людьми, зате здатна на вольові рішення.


Слайд #15
Позитивні наслідки конфлікту
проблема вирішена так, що це влаштовує всі сторони;
 спільно прийняте рішення швидше і краще втілюється в життя;
 набувається досвід співпраці, який може використовуватися в майбутньому;
 відносини між людьми поліпшуються;
 розбіжності розглядаються як зло, що приводить до поганих наслідків.


Слайд #16
Негативні наслідки конфлікту
загострюються конкурентні відносини між людьми;
  відсутнє прагнення до добрих відносин;
  уявлення про протилежну сторону як про ворога;
  переконання, що проблема важливіша, ніж її рішення;
  почуття образи, поганий настрій.