Презентація "Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності"

-2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності"
Слайд #1
Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності
Підготували: Віктор Студеняк та Ернест Гук
created by UBE


Слайд #2
Ergonomics??? What is it???
Ергономіка (від гр. ergon — робота, nomos — закон) — наукова дисципліна, що комплексно вивчає проблеми взаємодії людини й техніки в конкретних умовах трудової діяльності з метою оптимізації знарядь, умов й організації праці. Ергономіка вивчає рухи людського тіла під час роботи, витрати енергії та продуктивність конкретної праці людини.


Слайд #3
Етапи становлення ергономіки


Слайд #4
До кінця XX ст. виділилися три головних напрямки всередині і ергономіки


Слайд #5
У 2010 р. Міжнародною асоціацією ергономіки (ІЕА) було прийнято більш широке визначення ергономіки


Слайд #6
Залежно від цілей і завдань, розв’язуваних ергономікою, розрізняють такі розділи ергономіки:


Слайд #7
Ергономічні вимоги до знарядь праці
Ергономічні вимоги висуваються до тих елементів знаряддя праці, що сполучені з людиною при виконанні нею трудових дій у процесі експлуатації, монтажу, ремонту, регулювання, транспортування й зберігання.
Виробнича обстановка — це взаємозалежний комплекс факто­рів і елементів середовища, що оточують людину в процесі праці та впливають на її здоров’я, величину енергетичних витрат у цілому й на виконання конкретних дій, працездатність і продуктивність, самопочуття та емоційний стан.


Слайд #8
Елементи виробничої обстановки розподіляються на три групи:


Слайд #9
Групи вимог до знарядь праці:


Слайд #10
Ергономічні властивості
Ергономічні властивості — це здатність товарів створювати відчуття зручності, комфортності, найбільш повного задоволення потреб відповідно до антропометричних і психологічних характе­ристик споживача. Зручність користування виробом зумовлюється його відповідністю комплексу ергономічних вимог: до робочої пози, зон досяжності, розмірів, умов взаємодії меблів і людини, характе­ру впливу середовища на використання виробу й самого виробу на середовище й ефективність діяльності людини. Дотримання ергономічних вимог до знарядь праці спричиняє більш ефективне використання робочого часу, зростання продуктивності праці, створює приємний настрій під час роботи, сприяє досягненню поставлених цілей.


Слайд #11
Приклади ергомічних рішень:


Слайд #12
Thanks for your attention ☕ ☕ ☕