Презентація "Конфлікти та шляхи їх вирішення"

-5
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Конфлікти та шляхи їх вирішення"
Слайд #1
«Поганий мир кращий за хорошу сварку»
“Конфлікти та шляхи їх вирішення"
Роботу виконав
учень 11 класу
Білецький Михайло


Слайд #2
Мета:
Сформувати поняття про конфлікт,його походження,розвиток і шляхи вирішення
План:
Конфлікт
Типи конфліктів
Стилі вирішення конфліктів


Слайд #3
Поняття «конфлікт»
Що таке «конфлікт»?
Зіткнення,серйозне протиріччя
Конфлікт –це зіткнення
Протележних
інтересів,думок,поглядів;
серйозні розбіжності;
гостра суперечка.
Чи можемо ми обійтись без конфліктів? Чому? Конфлікт –це добре чи погано?
Істинна причина + привід = КОНФЛІКТ


Слайд #4
Структура конфлікту
Формула конфлікту
КС(конфліктна ситуація)+І(інцидент)=К(конфликт)
КС-це протиріччя, що
нагромадилися створючи
причину конфлікту;
І-збіг обставин, що є
приводом конфлікту;
К-конфлікт.


Слайд #5
Типи конфліктів
за кількістю учасників:
внутрішньоособистісні (один учасник);
міжособистісні (два учасника);
соціальні (багато учасників, держави).
з причин:
економічні;
політичні;
етнічні;
культурні та релігійні;
професійні.


Слайд #6
Типи конфліктів


Слайд #7
Способи протікання
Пристосування - згладжування протиріч, навіть на шкоду своїх інтересів
Компроміс - взаємні поступки
Співробітництво - спільне вироблення рішень, що задовольняє інтереси сторін
Ігнорування - спроба (або прагнення) виходу з конфліктної ситуації, не вирішуючи її
Суперництво - відкрита боротьба за свої інтереси, завзяте відстоювання своєї позиції


Слайд #8
Вирішення конфліктів
Стиль компромісу. Застосовуючи стиль компромісу,людина дещо поступається своїми інтересами,щоб задовольнити їх частков,інша сторона робить те саме.
Стиль співпраці. Використовуючи,стиль співпраці,людина бере активну участь у вирішенні конфлікту та відстоює свої інтереси,але при цьому намагається співпрацювати з іншою людиной
Стиль пристосування. Він означає,що людина діє сумісно з іншою не намагаючись відстоювати власні інтереси.Людина діє в такому стилі, коли «жертвує» своїми інтересами на користь іншої людини,поступаючись їй чи жаліючи її.
Стиль ухиляння. Він реалізується тоді,коли людина не відстоює свої права,не співпрацює ні з ким для вирішення проблеми чи просто ухиляється від розв’язання конфлікту.
Стиль конкуренції. Людина,яка використовуює цей стиль, досить активна і в переважній більшості іде до вирішення конфлікту своїм власним шляхом; вона не дуже зацікавлена у співпраці з і ншими людьми, зате здатна на вольові рішення.


Слайд #9


Слайд #10
Подумайте:
Вас образили. Вам хочеться відповісти грубістю,
хоча ви вважаєте
це негідним.
Як людина може
навчитися бути
більш терпимим?
Чи допоможе це
при вирішенні
конфлікту?


Слайд #11
Алфавіт емоцій
А-агресія Л-лагідність
Б-байдужість Н-ненависть
Г-гнів О-образа
Д-депресія П-пристрасть
Є-єхидство Р-роздратування
Ж-жорстокість С-спокій
З-зарозумілість Т-тривога
І-істерика У-уважність
К-крик Ч-чуйність